Version 0145

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Utgivningsdatum 19 oktober 2022

Ny funktionalitet

Mobil app

SAML SSO-leverantör - lagt till stöd för mobil SSO

I den här versionen har vi uppdaterat SAML-leverantören för att även stödja mobil SSO. Detta innebär att leverantören kan användas för inloggning via mobilappen. Läs mer om konfigurationen här.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Inga uppdateringar vid detta tillfälle.

Buggfixar

  • Löste ett problem som gjorde att dem nominella timmarnas delta-värde visade mer än två decimaler.
  • Löste ett problem som gjorde att stämplingar kopplade till skift försvann vid filtrering i uppgiftsgruppering.
  • Löste ett problem som gjorde att när en anställd flyttades till en ny enhet så hade befintliga skift tilldelade den anställde på den gamla enheten på flyttdagen inte längre något avtal kopplade till sig.
  • Löste ett visuellt problem som gjorde att data blev feljusterade i statistiken vid sommartid.
  • Löste ett problem vid utstämpling i Webpunch som orsakade den ursprungliga utstämplingstiden att ändras till skiftets sluttid.
  • Löste ett problem där löneartsregeln Ersatt helt av även ersatte rasttiden när stämplingstypen var definierad som Stämpla tider men inte raster.
  • Löste ett problem där filtrering på en anställds avdelning inte visade anställda som förlorat roll på avdelningen, men ändå beräknade timmar i statistiken.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Följande slutpunkter kommer att uppdateras under de kommande sprintarna. Detta är nödvändigt för oss att göra för att kunna lägga till ny funktionalitet för ersättningsregler. Dessa är konfigurationsslutpunkter och vår data visar att inga aktiva integrationer körs mot dem.

Nya inmatningsparametrar kommer att läggas till samt nya svarsobjekt.

3.36 wsdlGetSalaryCompensations

3.37 wsdlUpdateSalaryCompensations

3.38 wsdlDeleteSalaryCompensations

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?