Mobil - Min Sida

Uppdaterad 1 month ago av Daniel Sjögren

Under Min sida kan du se dina kontaktuppgifter, lönebesked och komma åt webbkalendern.

Dina detaljer

Under "Dina uppgifter" kan du se och redigera följande:

  • Adress
  • Land
  • Telefon
  • Mobil
  • E-post
  • Språk för automatiskt genererade Qmails
  • Närmast anhörig
  • Anhörigas telefon

Qlönekort

Qpayslip är ett tillägg till Quinyx mobilapp som låter dig se dina lönebesked under "Min Sida".

Web Cal

Läs mer om Webkalender här och vanliga frågor här .


Fick du hjälp?