Version 0057

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Rättigheter

I denna release av Neo har vi lagt till ny funktionalitet gällande rättigheter och inställningar för rättigheter.

Gruppinställningar

Det är nu möjligt för andra roller än kontoägaren att lägga till medlemmar i grupper och tilldela roller. För att göra det måste användaren ha "skriv" åtkomst på behörigheten "inställningar". Om du vill lägga till medlemmar och tilldela roller väljer du alternativet Gruppinställningar i menyn bredvid bilden i övre högra hörnet:

När du klickar på gruppinställningar kommer du till sidan "Organisation":

På denna sida ser du dina grupper och grupper under din i hierarkin. Du kan sedan lägga till roller till anställda som tillhör dessa grupper. Du kan bara tilldela roller som är på samma eller lägre nivåer än din.

För att läsa mer om hur du tilldelar roller, klicka här

Filtrera på roller

Vi har lagt till ett rollfilter som du hittar när du har klickat på en grupp i din organisation:

För att hitta alla anställda med en viss roll i en grupp, välj den roll du vill filtrera på och de anställda med den rollen kommer att visas

Ikoner för roller som börjar i framtiden samt roller med ett slutdatum

För att göra det enklare att se om en anställd har en roll som börjar i framtiden eller har en roll med ett slutdatum har vi lagt till ikoner bredvid rollnamnet. För att se start- eller slutdatum för rollen, klicka på den anställdas namn.

Blå klocka - visar att rollen har ett startdatum i framtiden

Orange klocka - visar att rollen har ett slutdatum

Roller under Personer

De anställdas roll(er) kommer nu att visas under kolumnen "roll" i Personer. Du kommer att se alla roller som de anställda har på gruppen du är inne på:

API/Web Service uppdateringar

Vi har nu stöd för att uppdatera samt hämta anställdas roller och grupper via API/Web Service

wsdlGetNeoGroups - Returnerar gruppnamn och id för alla era grupper

wsdlGetNeoRoles - Returnerar rollnamn och id för alla era roller

wsdlUpdateEmployees - Stöd för att uppdatera roll och grupp på anställda

Klicka här för att se dokumentationen för de nya anropen. För att läsa mer om API/Web Service klicka här

Schema

Varning på stämpling när en anställd har skrivit en kommentar

Om parameterinställningen "stämpling kommenterad av anställd" är aktiverad kommer en varning (röd ram runt stämplingen) att visas när en anställd har skrivit en kommentar när hen stämplar in eller ut. När du godkänner stämplingen försvinner varningen.

Se ursprungliga stämplingstiden på stämplingen

Under stämplingens datum och tid kommer du nu att kunna se den ursprungliga start- och sluttiden på stämplingen. Det kan exempelvis vara intressant att se om avrundningsregler tillämpas när den anställda stämplas in eller ut. Den ursprungliga stämplingsstiden kommer inte att visas om en chef lägger till en stämplingen manuellt, det är bara i fall där en anställd stämplar in och ut på Webpunch eller i mobilappen.

Detaljpanelen

När du exempelvis klickar på ett skift och på "Fler alternativ", så kommer detaljpanelen nu att expandera bredvid skiftet, istället för på höger sida av skärmen. På så sätt behöver du inte förflytta dig hela vägen till höger för att göra en förändring på skiftet.


Fick du hjälp?