Version 359

Uppdaterad av Leigh Hutchens

API / Web Service uppdateringar

  • Det är nu möjligt att styra inställningen för fridags skift med wsdlUpdateShifts
  • wsdlUpdateShifttypes kommer nu returnera skiftID och kopplas till taggar
Click here to view the new Quinyx WFM Web Service documentation. More info can be found here

Uppdateringar och prestanda

  • Prestanda förbättringar för wsdlGetTimePunches och wsdlGetActiveAndAbsenceHours
  • Möjlighet att definiera olika balansdatum för föregående år för periodiserade time trackers
  • Generella prestandaförbättringar

Buggrättningar

  • Löser ett problem där lösenordsbyte behövde göras efter vissa förändringar i personalkortet vid hög säkerhetsinställning


Fick du hjälp?