Version 0081

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 6 maj 2020

Ny funktionalitet

Avtalsmallar

I den här versionen har vi lagt till stöd för att ställa in kostnadsperiod och kostnadsperiod värde på avtalsmallar. Denna funktion används främst för att stödja schemaläggning av minijobbers i Tyskland.

Så här lägger du till en ny kostnadsperiod:

 • Navigera till avsnittet arbetstider och perioder en avtalsmall.
 • Klicka på dd under kostnadsperiod .
 • Välj om det är baserat på månader eller dagar.
 • Välj antal månader eller dagar.
 • Välj periodens startdatum.
 • Spara

Så här lägger du till ett nytt värde för kostnadsperioden:

 • Navigera till avsnittet arbetstider och perioder en avtalsmall.
 • Klicka på lägg till under kostnadsperiodvärde .
 • Välj startdatum för värdet.
 • Ställ in värdet.
 • Spara
Observera att schema varningar baserat på ovanstående värden är endast stöds i Classic och mobil vid denna tidpunkt. Stöd för varningar i Neo kommer senare i år.

Grundschema och schema

I och med den här utgåvan har vi delat upp Schema & Tid i två flikar:

 1. Schema
 2. Tid

Under fliken Schema hittar du vyn som tidigare hette "Schema & Tid", dvs kalendervyn. Du hittar också Grundschema här. Under fliken Tid får du en översikt över en viss period. Läs mer om Tid längre ner i release-anteckningarna.

Observera att den här vyn är avsedd att komplettera Schema, inte ersätta den.
Felmeddelande tredje överlappande frånvarotillfälle

Quinyx stöder för närvarande högst två överlappande frånvarotillfällen per anställd och tidsperiod. Vi har nu lagt till ett felmeddelande som informerar om detta:

Laddningsindikator

Vi har lagt till en laddningsindikator för grundschema och schema. Den visas som en blå, snurrande cirkel ovanför själva schemat respektive grundschemat:

Laddningsindikatorn kommer att visas så länge Quinyx arbetar med att hämta och visa nya schemalagda objekt och / eller anställda. Den kommer dock inte att visas när du tar bort eller omorganiserar data, till exempel när du filtrerar bort data som redan finns i ditt schema eller när du byter sorteringsläge i ditt schema eller basschema.

I den första versionen av laddningsindikatorn kan det hända att den laggar en del i månads- och special-vyerna (= "Annan"). Detta är något vi ämnar förbättra.
Skift att lediggöra

Från och med version 0081 är det möjligt att se förfrågningar från anställda som önskar att inte arbeta ett visst skift.

Om du har enhetsinställningen "Välja vid byten" urbockad så kan dina anställda bara uttrycka att de vill inte arbeta ett visst skift - de kan inte ange vem de vill ge skiftet till alternativt vem de önskar byta skift med. Om du har samma inställning ibockad så är ett av flera val dina medarbetare kan göra att signalera till sina kollegor och chefer att de inte vill arbeta ett visst skift. Båda dessa kallar vi skift att lediggöra - medarbetaren önskar att lediggöras från skiftet i fråga.

Precis som med andra skift- och frånvaroförfrågningar visas dessa förfrågningar i Notifieringar-panelen. I avsnittet "Skift att lediggöra" kommer skiftet i fråga att visas tillsammans med medarbetarens namn och bild samt texten "Önskar lediggöras":

Om du klickar på skiftet i fråga kommer du till en detaljpanel. Den här panelen innehåller namnet och bilden på medarbetaren som skickat förfrågan och en rullgardinsmeny som gör att du kan tilldela passet till en annan medarbetare. "Obemannat" är förvalt som standard. Samma panel innehåller skiftdetaljer och uppgiftsdetaljer om skiftet innehåller en uppgift.

Längst ner på panelen kan du utföra åtgärden som valts i panelen med knappen "Godkänn". Knappen "Neka" kommer att ignorera det som står angivet i rullgardinsmenyn och helt enkelt ta bort begäran från Notifieringar-panelen. För närvarande kommer medarbetaren endast att meddelas om begäran är godkänd, men en notifiering till medarbetaren om att förfrågan avslagits är en planerad förbättring.

Gör prognosvariabler inaktiva

Du kan nu göra variabler inaktiva för att inte visas i statistik. Detta görs från Neo - Kontoinställningar - Prognos - variabler.

Om de är inaktiva visas de inte i statistik:

Tid

På grund av en upptäckt bug så släpps inte Tid-fliken, överför till lön-rättigheten och inte heller Tid-modulen i den här release:n. Vi hade tidigare kommunicerat att dessa skulle ingå i release 0081. Vi jobbar hårt på att implementera en fungerande Tid-flik och den nuvarande planen är att detta istället släpps i release 0082.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Vi har gjort layoutförbättringar i avtalsmallar.
 • Vi förbättrade hur helgdagar visas i avtalsmallar.
 • Ändringar av lönetyper i avtalsmallar sparas nu i loggar.

Buggrättningar

 • Låtebegäran den sista anställningsdagen godkänns inte längre automatiskt och låter nu chefen korrekt godkänna eller avslå begäran.
 • Inget 500 serverfel när du godkänner en skiftförfrågan för en anställd utan aktivt avtal.
 • När en anställd överförs till lön och den anställd med löneobjekt filtreras på visas medarbetaren nu i listan.

API / webbtjänstuppdateringar

Ingen uppdatering av denna utgåva


Fick du hjälp?