Version 0132

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 20 april 2022

Ny funktionalitet

Extrafält - Anställd

Vi har lagt till ny funktionalitet i konfigurationerna för Extrafält. Du kan nu manuellt definiera ordningen på extrafälten så som du vill de ska visas på anställningskortet i fliken Personer.

Det betyder att du nu kan sortera ordningen för dessa anpassade konfigurationer (finns i Personer > Anställd X > Extrafält) för att möjliggöra bättre gruppering och tydligare återspegla det naturliga informationsflödet.

Om ingen ändring görs kommer extrafälten att fortsätta att sorteras alfabetiskt. Annars kommer den ordning som visas i konfigurationen att återspeglas på anställningskortet.

Tillgänglighet

Det är dags för fler funktioner relaterade till den nya tillgänglighetsfunktionen! I den här versionen släpper vi möjligheten att ställa in en automatisk låsning för tillgänglighet. Quinyx kan också skicka påminnelser till anställda om att skicka in minsta antal nödvändiga tillgänglighetstimmar.

Auto-lås

Med auto-låsfunktionen kan du konfigurera ett återkommande mönster för din organisation. Du kan använda detta för att samla in tillgänglighet från de anställda inom en bestämd tidsram. Du kan sedan förse tiderna till cheferna (eller AI) så att de kan skapa ett schema med tillgänglighet som en faktor.

Auto-låsfunktionen låser en definierad period så att anställda inte kan redigera sin inskickade tillgänglighet under den perioden. Du kan också ställa in en påminnelse om att skicka in de minsta nödvändiga tillgänglighetstimmar som ska skickas ut innan perioden är låst.

Du kan hitta inställningarna för automatisk låsning i Kontoinställningar > Tillgänglighet > Auto-lås :

 • Från : Definiera när låsperioden ska börja.
 • Till : Definiera hur länge låstiden ska pågå.
 • Låsningsdatum : Definiera när den faktiska låsningen av den konfigurerade perioden ska ske.
 • Skicka påminnelse : Definiera hur många dagar före låsdatum en påminnelse ska skickas till anställda.

Om auto-låset är konfigurerat som i bilden ovan kommer funktionen att fungera enligt beskrivningen nedan:

Den 25:e april (7 dagar före låsningsperioden) låser Quinyx automatiskt perioden mellan den 2:a maj och två veckor framåt (från och till). En påminnelse kommer att skickas ut till de anställda den 30 april (2 dagar före låsningsdatum).

Detta kommer sedan att upprepas i samma intervall men med nya datum enligt auto-låset som konfigurerats i bilden ovan.

När perioden är låst kommer anställda inte att kunna redigera eller ta bort någon tillgänglighet de har skickat in.
Påminnelse

Om auto-låset är konfigurerat för att skicka ut en påminnelse till anställda som inte har uppfyllt de minsta nödvändiga tillgänglighetstimmar per vecka (konfigurerat enligt deras avtal), kommer de att få en påminnelse om att de inte har skickat in tillräckligt många timmar för den period som vara låst. Påminnelsen kommer som en Qmail:

Namnet på den anställde, den period som kommer att vara låst och när låsningen kommer att ske hämtas automatiskt av Quinyx och ingår i påminnelsen.

Påminnelsen kommer att skickas som ett Qmail kl. 9.00 lokal tid. Anställda som har noll i fältet för minsta obligatoriska tillgänglighetstimmar per vecka kommer inte att få en påminnelse.

Mobilapp - möjlighet att se din skapade tillgänglighet i schemat

I version 3.16 av mobilappen, kan du numera när du har skapat en tillgänglighet i fliken Tillgänglighet också se den i schemat:

Läs mer om vår nya tillgänglighetsfunktion här !

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Förtydligande av logik vid uppdatering av översättningar av lönenamn

I den här utgåvan har vi uppdaterat logiken för översättningen av löneartsnamn. Logiken är som följer:

Om det finns ett anpassat namn på en löneart så översätter inte Quinyx det, utan det kommer att visas som inställt på (efter prioritet):

 • Avtalsmall
 • Global löneartsinställning
 1. Om det inte finns ett anpassat namn på vare sig avtalsmallen eller i den globala löneartsinställningen, visar Quinyx standardnamnet och översätter det enligt det valda språket i Quinyx.

Quinyx kommer ihåg statistikval - på kontonivå

Som vi nämnde i version 0131 release notes, den ändringen i version 0131 av Quinyx, som kom ihåg många av dina schemaval på kontonivå, inkluderade ännu inte statistikval. I den här versionen har vi gjort förbättringar så att Quinyx också kommer ihåg följande på kontonivå:

Artikel

Möjliga alternativ

Huruvida statistik visas eller inte

Visa eller inte visa

Visningsläge för statistik

Sammanfattning

Tabell

Diagram

Valda variabler

Val av variabel i valfri visningsgrupp (kostnad/timmar/anpassade visningsgrupper)

Den aktuella visningsgrupp (eller "flik") som för stunden visas i schemat kommer för närvarande inte att kommas ihåg av Quinyx på kontonivå, men tack vare din feedback kring detta ämne planerar vi att göra förbättringar!

Skifttypsuppdateringar av kostnadsställe och projekt återspeglas i rapporter

När en skifttyp uppdateras med ett kostnadsställe och/eller ett projekt, kommer uppdateringen att återspeglas i det grafiska användargränssnittet men även i rapporter som innehåller denna information, till exempel rapporten Lönedetaljer ). Observera att uppdateringen först kommer att tillämpas när du väljer att Uppdatera skift på fliken Åtgärder i Skifttyper och inte genom att bara spara den redigerade skifttypen.

Buggfixar

 • Löste ett problem som gav olika summor för samma datum i Schemastatistik för Arbetade timmar exklusive frånvaro i dagsschemavyn jämfört med veckoschemavyn.
 • Löste ett intermittent och inkonsekvent problem i schemavyn som inte visade anställda som saknade en stämpling även när filtret Stämplingar > Attestera > Anställds godkännande saknas valdes.
 • Löste ett problem som förhindrade borttagning av en frånvaro från schemavyn.
 • Löste ett problem där mätvärdet Arbetade timmar felaktigt inte räknade frånvaroskift markerade som arbetade timmar när samma skift var inställda på att inte räknas som schemalagda timmar.
 • Löste ett problem som gjorde det möjligt att redigera en frånvaro och att radera ett skift i en låst period.
 • Löste ett problem i wsdlUpdateTimePunches, där svaret inte innehöll data för punchIn eller punchOut tid, om skickad punchIn tid var tidigare än skickad punchOut tid (t.ex. korsade en kalenderdag).
 • Löste ett problem relaterat till fel språkinställning för automatiskt genererade Qmails i mobilappen.
 • Löste ett problem med både mobil- och personalportalbehörigheter, där ändringen av åtkomsträttigheter återställdes till det gamla värdet vid sparande.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här .
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer .

Ge oss din feedback!

Vi skulle vilja att du recenserar vår produkt på G2, den ledande webbplatsen för mjukvarugranskning där tusentals användare skriver recensioner om plattformar och verktyg de använder på jobbet.

När användare som du skriver recensioner om Quinyx hjälper det potentiella kunder och användare att förstå värdet vår produkt ger. Tack vare recensioner vi har fått hittills utses vi till G2:s bästa HR-programvara 2022 .

Vi skulle uppskatta ditt omdöme. Det tar bara cirka 5 minuter. Och... för att tacka dig för din tid kommer du att få ett Visa- eller Amazon eGift-kort värt $25 (eller motsvarande lokal valuta).

För att starta granskningsprocessen, välj bara från alternativen nedan:


Fick du hjälp?