Version 381

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 12 augusti 2020

Ny funktionalitet

Lagt till funktionalitet till "överföring" Time Tracker-balans som beräknas med de nominella timmarna per vecka.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Ny integrationsnyckel - Färdigheter

Det är nu möjligt att skapa integrationsnyckeltyp och integrationsnycklar för färdigheter. Läs mer om integrationsnyckeltyper och integrationsnycklar här .

Bugrättningar

  • Löst ett problem som förhindrade att nya anställningsnummer genererades när en ny anställd lades till.
  • Korrigering till nominella timmar i Tid > tidsvy som visar felaktiga data i vissa fall.

API / webbtjänstuppdateringar

wsdlUpdateAbsence : Nu möjligt att välja överlappning = 4. Detta gör det möjligt att ta bort frånvaron och återställa de orginala skiften.

wsdlUpdateSkills : Ny förfrågan om att kunna skapa och uppdatera färdigheter genom API.

Klicka här att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.


Fick du hjälp?