Version 0153

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Från och med den 17 februari har stödet för ATS Terminals nått slutet av sin livslängd och terminalerna kommer att sluta fungera. Alla kunder som har använt terminalerna har blivit informerade och implementerat nya lösningar.

Utgivningsdatum 8 februari 2023

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och är intresserad av en sammanfattning på hög nivå?

Webbapp

 • Vi har gjort några designförbättringar och prestandaförbättringar i Newsfeed Publisher 1.2!
  • Du kan nu inkludera bilagor till dina artiklar (upp till 20 MB), så att du enkelt kan dela alla typer av innehåll med din publik, oavsett filformat.
 • Godkännandeflöde av schema/planerare som begär godkännande och publicering:
  • När planeraren begär godkännande och publicering av schemat kommer den tilldelade godkännaren att få ett automatiskt genererat Qmail som informerar om den väntande begäran, utöver begäran i panelen för meddelanden.
  • Vid återkoppling om schemat kommer den tilldelade godkännaren att kunna lämna kommentarer i notifikationspanelen.
 • Vi har lagt till en panel med detaljer om händelser där användare med läs- eller skrivbehörighet kan få mer information om en specifik händelse.
 • Skift som kommer ifrån ett frånvaroschema tar nu hänsyn till minskning av nominella timmar.
 • Vi har uppdaterat chefsportalens betyg och popup-fönster för feedback så att du kan välja att betygsätta appen, inte betygsätta appen och be systemet att påminna dig om ett år, eller så kan du säga till systemet att påminna dig nästa tid du loggar in.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar i den här versionen.

Buggfixar

 • Vi har justerat några saker för små att lägga märke till eller för svåra att förklara. Om du verkligen vill ha mer information, klicka här.

Ny funktionalitet

Newsfeed Publisher 1.2

I den här versionen har vi lagt till ett antal designförbättringar i Newsfeed Publisher och vi har gjort ytterligare prestandaförbättringar för att säkerställa en enkel och smidig användarupplevelse för dig när du skapar och hanterar dina artiklar. Vi är också glada att kunna meddela att vi har lagt till stöd för bilagor så att du kan inkludera alla typer av olika typer av innehåll i din kommunikation framöver!

Nyhetsbilagor

Tillbaka på populär efterfrågan - bilagor! Författare kan nu inkludera bilagor i sina artiklar (upp till 20 MB) så att de enkelt kan dela alla typer av innehåll med sin publik, oavsett filformat.

En ny artikel, med den nya bifogade komponenten
Ett exempel med bilagor, notera den dynamiska filstorleksräknaren i underrubriken
Uppladdningsgränsen för bilagor är 20 MB. För de filformat som stöds och annan information, kolla in vår nyhetsflödesuppdelning här.

Godkännandeflöde för schema (andra versionen)

Vi fortsätter att bygga upp vårt godkännandeflöde för schemaläggning. I den här versionen är det underliggande affärsbehovet som vi möjliggör en automatiserad kommunikation mellan planeraren och den tilldelade godkännaren. Detta innebär att manuellt skrivna Qmails som kommunikationsverktyg som beskrivs i version 1 kommer att ersättas av automatiserade Qmails och push-notiser mellan planeraren och den tilldelade godkännaren.

Planerare som begär godkännande och publicering

När planeraren begär godkännande och publicering av schemat kommer den tilldelade godkännaren att få ett automatiskt genererat Qmail som informerar om den pågående begäran, utöver begäran i panelen för meddelanden. Qmailen kommer att innehålla information om den enhet där begäran skapades och för vilken period schemat måste godkännas.

Ge feedback för det granskade schemat

För att förbättra kommunikationen i flödet och för att vara mer transparent kommer den tilldelade godkännaren från och med den här versionen att kunna lämna kommentarer i notifieringspanelen när han/hon ger feedback om schemat. Kommentarerna kommer att inkluderas i det automatiskt genererade Qmail som skickas tillbaka till planeraren när schemat är godkänt eller nekat.

Genom kommentarsfältet kan godkännaren bättre kommunicera nödvändiga ändringar med planeraren eller berömma det goda arbete som planeraren har utfört.

Automatiskt genererade Qmails kommer att innehålla information om den enhet där begäran har godkänts/avslagits och för vilken schemaperiod detta har gjorts. Dessutom, som nämnts i de tidigare release notes så publiceras schemat automatiskt till de anställda när det är godkänt, vilket förtydligas i Qmailmeddelandet.

Vi stöder för närvarande alternativen "Qmail" och "Kopiera till e-post" för att ta emot meddelanden som finns tillgängliga i medarbetaruppgifter. Alternativen "Email" och "Sms" är för närvarande inte tillgängliga, men vi undersöker huruvida de kan aktiveras i framtiden.

Panel för händelsedetaljer

Hittills har kunder med läsbehörighet till Händelsehantering (läs mer om det här) inte kunnat få mycket information från de händelser som har skapats för specifika regioner/enheter/avdelningar, förutom namnet på händelsen och tidsperioden för händelsen. Vi har nu lagt till en panel där användare med läs- eller skrivbehörighet kan få mer information om en specifik händelse. Genom att välja händelsen på fliken Händelser öppnas panelen och du kan se följande:

 • Händelsekategorin som valts för händelsen
 • Eventuella relevanta kommentarer om händelsen
 • Tidsram för händelsen
 • Gruppen som händelsen skapades för
 • Variabler som påverkas av händelsen
 • Händelsens effekt på dem påverkade variablerna

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Skift ifrån ett frånvaroschema tar nu hänsyn till minskning av nominella timmar

Fram till den här versionen, när frånvaroskift från ett frånvaroschema tillämpades på en helgdag eller på en dag före helgdagen, tog Quinyx aldrig hänsyn till om de nominella timmarna för den aktuella dagen reducerades eller inte. Som ett resultat av detta rapporterade många av er detta som vad ni trodde var ett fel till vårt supportteam.

Vi har nu förbättrat ovanstående beteende. Från och med den här versionen gäller att om ett frånvaroschema har någon av följande justeringstyper:

 • Sysselsättningsgrad
 • Nominella timmar eller
 • Minijobbare

och tillämpas på en dag som är konfigurerad att minska de nominella timmarna för den dagen i:

 • Kontoinställningar > Helgdagar > [Namn på helgdag] > Minska anställdas nominella timmar på dagen före denna helgdag med (%) eller kl.
 • Kontoinställningar > Helgdagar > [Namn på helgdag] > Minska anställdas nominella timmar på helgdag med

så kommer det skapade frånvaroskiftet att återspegla nämnda minskning.

För ytterligare tydlighet listas nedan exempel på det förväntade beteendet. När ett frånvaroskift som är definierat från 8:00-16:00 läggs till en deltid, till exempel en 25 % reducerad helgdag, så gäller följande:

 • Om frånvaroschemat är Anpassat efter sysselsättningsgrad och den anställde arbetar 50 %, kommer det skapade frånvaroschemat att vara (8 till 16 = 8 timmar * 0,5 för sysselsättningsgrad = 4 * 0,25 för minskning = 3) 8 :00-11:00.*
 • Om frånvaroschemat är Justerat med nominella timmar och den anställde har 3 nominella timmar den dagen när helgdagsreduktionen har övervägts av systemet (dvs den anställde vanligtvis har 4 dagliga nominella timmar), så blir skiftet 8:00 -11:00.
 • Om frånvaroschemat är Justerat av minijobbarlogik och den anställde i fråga har arbetat totalt 5 skift som totalt utgör 20 timmar under säg de senaste 5 veckorna, (antal veckor anges i Kontoinställningar > Avtalsmallar > [Vald avtalsmall] > Arbetstider och perioder > Arbetstidsmått > Arbetstidsmått vid heltidsanställning > Veckor tillbaka i tiden, då blir skiftet (20/5 = 4 *0,25 för reduktion = 3) 8:00-11:00.
Denna logik gäller om frånvaroschemats skiftlängd är kortare än de nominella timmarna för en viss dag för arbetstagaren i fråga. Detta kommer att förbättras i en ny version mycket snart.

I alla ovanstående scenarion kommer rasterna att minska med samma procentandel som resten av frånvaroskiftet. Så om skiftet är 8:00-16:00 med rast 12:00-13:00, kommer frånvaroskiftet att ha en varaktighet på 3,5 timmar - och Räkna raster som arbetstid kommer att beaktas.

Alternativet Ingen justering kommer inte att överväga nominell timreduktion eftersom frånvaroskiften för det alternativet, per definition, är statiska och inte anpassar sig till faktorer av något slag.

Chefsportalens betygsgränssnitt förtydligas

Under en tid har vi märkt att många av er har varit frustrerade över popup-fönstret där ni uppmanas att betygsätta vår chefsportal. Naturligtvis vill vi att du ska kunna fortsätta att betygsätta och ge feedback om vårt system, men nu lanserar vi något som vi anser vara en mer transparent och trevlig upplevelse när du gör det.

Från och med den här versionen kommer du att ges tre alternativ, och vi hoppas att det är tydligt vad dessa alternativ är:

 1. Betygsätt - genom att klicka på den stjärna som bäst motsvarar din uppfattning om systemet.
 2. Ge upp din möjlighet att betygsätta den här gången och be systemet att fråga dig om ett år i stället - eftersom du inte vill betygsätta Quinyx och inte planerar att göra det inom en överskådlig framtid.
 3. Säg åt systemet att påminna dig nästa gång du loggar in - eftersom du är upptagen nu men vill betygsätta oss.

Om du väljer att betygsätta Quinyx kommer du att meddelas om den ungefärliga tidpunkten då vi frågar dig igen:

Buggfixar

 • Löste ett problem som gjorde att numret på klockikonen inte inkluderade antalet befintliga frånvaroansökningar i aviseringarna.
 • Löste ett problem som gav en varning i schemavyn om att en anställds nominella timmar för den schemalagda perioden överskridits trots att timmarna inte överskridits i en framtida period och ingen varning borde ha visats.
 • Löste ett problem som gjorde att frånvaroschemat delvis doldes när en frånvaro lades till i schemavyn.
 • Löste ett problem som hindrade en frånvaro från att generera ett löneutfall för semester.
 • Löste ett problem som gjorde att ett felpopup-fönster utan text visades när ett skiftnamn med längre än 50 tecken lades till.
 • Löste ett problem som gjorde att ett skift i frånvaroschemat skapades även om de nominella timmarna för en anställd var 0 och frånvaroschemat hade konfigurerats baserat på nominella timmar.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar i den här versionen

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?