Version 0176

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Utgivningsdatum 27 december 2023

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och vill ha en sammanfattning på hög nivå?

Quinyx web-app Version 0176

Ny funktionalitet

 • Vi har lagt till ny funktionalitet för användare av Frontline Portal för att skapa "kategorier" för att bättre organisera, tagga och hantera innehåll i din Frontline Portal-konfiguration. Detta är för närvarande endast tillgängligt för systemadministratörer.
 • Vi har lagt till funktionalitet för chefer att söka efter det nya objektet i vårt granskningsloggramverk. Detta objekt kallas "Skifttilldelning på bortaenhet" och är vårt sista tillskott till andra granskningsloggar för begäran av skift.
 • Denna version förenklar hanteringen av helgdagar genom att införa en enkel funktion för att kopiera i bulk, vilket gör att användare snabbt kan duplicera helgdagar över olika år och därmed minska den manuella ansträngningen som krävs varje år.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Inga för närvarande.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka här.

Viktig information

 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, är den enhet vi anlitar som en underleverantör för hostingtjänster. I den mån det är relevant ska eventuella tillämpliga dataskyddsavtal som innehåller en hänvisning till en annan Amazon Web Services-enhet (t.ex. Amazon Web Services Sweden AB) anses vara uppdaterade i enlighet med detta.
 • Intresseanmälan - vi har beslutat att förlänga slutdatumet till slutet av Q1 2024, specifikt till den 31 mars 2024. Läs mer om detta beslut nedan.
 • Quinyx har beslutat att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) kommer att tas bort under 2024.

Frontline Portal Version 0176

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Inget för tillfället.

Buggfixar

 • Inget för tillfället.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • wsdlUpdateAgreementsV2 - Uppdatering av enhetslogik för avtal.

Viktig information

För ordningens skull vill vi informera alla kunder om att Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, är den enhet vi engagerar som en underleverantör för hostingtjänster, och i den mån det är relevant, ska alla tillämpliga dataskyddsavtal som innehåller en hänvisning till en annan Amazon Web Services-enhet (t.ex. Amazon Web Services Sweden AB) anses vara uppdaterade i enlighet därmed. För att klargöra, denna ändring återspeglar endast vårt formella kontraktsförhållande med Amazon Web Services och påverkar inte den faktiska behandlingen av personuppgifter (servrar, hostingplats, säkerhetsåtgärder osv., förblir oförändrade).

Uppdatering! Funktionalitet för intresseanmälan

Efter noggrant övervägande och med insikt om att slutet av året och semestertiden innebär utmaningar för våra kunder att uppfylla den ursprungliga tidsplanen, har vi beslutat att inte fortsätta med den tidigare kommunicerade planen att avsluta funktionaliteten för intresseanmälan (NOI) i december 2023.

Istället har vi beslutat att förlänga slutdatumet för NOI till slutet av Q1 2024, specifikt till den 31 mars 2024.

Under denna förlängda period uppmanar vi alla våra kunder att övergå till att använda funktionaliteten för Tillgänglighet. Tillgänglighet är en mer användarvänlig funktion som passar för en bredare användning jämfört med intresseanmälan. Några anmärkningsvärda funktioner i tillgänglighetsfunktionaliteten inkluderar möjligheten att konvertera en tillgänglighetspost till ett skift i Schemavyn av Quinyx webbapp. Dessutom stöder Quinyx avdelningar med tillgänglighet och flerval av både enheter och avdelningar vid skapande av tillgänglighet som användare. Användare kan se, skapa, redigera och ta bort sina egna tillgänglighetstimmar med hjälp av våra mobilappar.

Vi uppskattar er förståelse och samarbete under denna övergångsperiod. Om ni har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta vårt supportteam.

Livslängden av Classic och Mobile SSO upphör senast den 31 mars 2024

Quinyx har beslutat att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) kommer att tas bort under 2024.

Nya konfigurationer är redan tillgängliga i Chefsportalen och du kommer nu bara behöva en konfiguration för alla Quinyx-applikationer. Vi rekommenderar att kunder som fortfarande använder den gamla konfigurationen börjar planera för att sätta upp den nya konfigurationen.

Den nya konfigurationsleverantören stöder antingen SAML 2 eller OPEN ID-standarder.

Du kan hitta information om hur användare loggar in med mobilapparna med den nya SSO-konfigurationen här.

Quinyx web-app Version 0176

Utgivningsdatum 27 december 2023

Ny funktionalitet

Avancerade inställningar > Kategorihantering

Med denna version har vi lagt till ny funktionalitet för Frontline Portal-användare att skapa "kategorier" för att bättre organisera, tagga och hantera innehåll i er Frontline Portal-setup.

Observera att detta för närvarande endast är tillgängligt för systemadministratörer via Quinyx > Kontoinställningar > Avancerade inställningar > Inställningar för Frontline Portal > Kategorier. Så om du vill ha hjälp med att ställa in kategorier för FrontLine Portal, vänligen kontakta oss!

Granskningsloggar för skifttilldelning på bortaenhet

Vi är glada att meddela att chefer nu har möjlighet att söka efter ett nytt objekt inom vårt granskningsloggsramverk i denna version. Detta kallas "Skifttilldelning på bortaenhet." Detta senaste tillskott kompletterar vår svit av granskningsloggar för skiftbegäranden och erbjuder chefer förbättrad insikt och tydlighet. Det blir nu mer intuitivt och effektivt att förstå och undersöka ursprunget till skiftändringar, särskilt de som är kopplade till anslutna skiftbegäranden.

Sökning efter granskningsloggar för skifttilldelning på bortaenhet inuti justeringsvypanelen följer samma logik som beskrivs i denna artikel Granskningsloggar (aktuella) med tillägget av den nya "Objektstypen" som kallas "Skifttilldelning på bortaenhet".

Navigering av sökresultaten i vår granskningsloggstabell följer samma logik som beskrivs i denna artikel Granskningsloggar (aktuella) med följande justeringar:

 • "Skifttilldelning på bortaenhet" är ett separat objekt vilket innebär att den kommer att ha sin egen separata rad i granskningsloggstabellen.
 • I kolumnen "Tidsstämpel" visar Quinyx datum och tid när en given åtgärd i Quinyx utfördes.
 • I kolumnen "Berörda grupper" visar Quinyx enheterna och avdelningarna som påverkades av den aktuella åtgärden. Med denna post påverkas alltid 2 enheter - den anställdas hemmaenhet där begäran måste hanteras och skiftsenheten där begäran och skiftet skapades.
 • I kolumnen "Objektstyp" visar Quinyx en ny objektstyp med namnet "Skifttilldelning på bortaenhet".
 • I kolumnen "Objekt" visar Quinyx detaljerna för skiftet för vilket skifttilldelningen skapades. Skiftdetaljer inkluderar [Startdatum] [Starttid] [Sluttid] [Skifttypsnamn].
 • I kolumnen "Åtgärder" visar Quinyx åtgärder som vidtas på en skifttilldelning på en annan enhet, och de faller in i följande typer: skapad, godkänd, nekad och raderad.
 • Inuti kolumnen "Åtgärd gjord av" visar Quinyx vem som har utfört åtgärden i fråga.
 • Inuti kolumnen "Åtgärd utförd för" visar Quinyx vem som påverkades av åtgärden i fråga.
 • Denna artikel har två ytterligare tilldelade egenskaper, som kommer att presenteras inuti de utökbara under-tabellerna. Syftet med dessa egenskaper är att bättre förklara de utförda åtgärderna genom att tillhandahålla information om:
  • Skiftsenhet (på vilken grupp skiftet skapades tillsammans med begäran).
  • Anställds hemmaenhet (på vilken enhet begäran faktiskt hanteras).

Av konsistensskäl har vi också gjort en liten namnuppdatering inuti Schema > Notifieringar-panelen. "Skift att godkänna" har döpts om till "Skifttilldelning på bortaenhet" för att representera samma namngivningskonvention som vi har använt inom ramen för granskningsloggen. Exempel:

Observera att du endast kommer att kunna få åtkomst till loggdata från och med datumet då loggningen släpptes. Till exempel, eftersom granskningsloggar för begäran om skifttilldelning på borttagningsenhet släpps i Version 0176 som är den 27 december 2023, så innehåller inte de nuvarande loggarna loggdata för skifttilldelning på bortaenheten för några datum före den 27 december 2023.
Kopiera helgdagar över år

Över de senaste versionerna har vi lagt till ny funktionalitet för helgdagar för att göra det enklare att effektivt hantera dina helgdagar samtidigt som vi försöker minska det manuella arbetet som krävs.

Först var det möjligheten att importera helgdagar, där du enkelt kunde importera en lista över helgdagar baserat på din önskade tidsram och region. Sedan förbättrade vi delningsåtgärderna, vilket gjorde det möjligt att bättre kopiera + dela konfigurationer mellan helgdagar och avtalsmallar.

Med den här versionen ville vi också minska mängden arbete som krävs för att hantera dina helgdagar år efter år, så vi är glada att introducera en ny bulkkopieringshandling där du kan:

 1. Klicka på den nya Kopiera-handlingen längst upp på översikten över helgdagar ;
 2. Välj vilket år du vill kopiera från och vilket/vilka år du vill kopiera till
 3. Definiera vilka helgdagar du vill kopiera (eventuella konflikter kommer att markeras med rött);
 4. Och sedan, med bara ett till klick, är de där!

Det kommer fortfarande att krävas viss arbete för att underhålla helgdagar år efter år, till exempel när en helgdag infaller på avvikande dagar. Men nu behöver du inte "börja från början" med din helgdags inställning varje år, och istället kan du fokusera på att underhålla och optimera dina helgdagar för din konfiguration!

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Inga för närvarande.

Buggfixar

 • Löste ett problem i Grundschema som gav varningar för konflikterande dagar trots att det inte fanns några existerande regler som specificerade dessa dagar.
 • Löste ett problem i Grundschema som orsakade att varningen "Utrullning misslyckades" visades när man försökte rulla ut ett skift för ett specifikt datum.
 • Löste ett problem i Schemavyns notifieringspanel som gjorde det omöjligt att omtilldela ett skift till avslutade anställda även om skiftet var schemalagt före de anställdas sista dag.

Nytt Quinyx HelpDocs-innehåll

HelpDocs-artiklar
Interaktiva handledningar

Frontline Portal Version 0175

Utgivningsdatum 13 december 2023

Ny funktionalitet

 • Ingen för närvarande.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Ingen för närvarande.

Buggfixar

 • Ingen i denna version.

Nytt Frontline Portal HelpDocs-innehåll

HelpDocs-artiklar
Interaktiva handledningar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

wsdlUpdateAgreementsV2 - Uppdatering av enhetslogik för avtal

När man skapar eller uppdaterar ett avtal för en anställd via API-anropet wsdlUpdateAgreementsV2 har beteendet för apiKey uppdaterats för att matcha beteendet för wsdlUpdateEmployees.

Tidigare var det förväntade beteendet att inte uppdatera enheten vid uppdatering av befintliga avtal med hjälp av wsdlUpdateAgreementsV2.

Numera - när befintliga avtal uppdateras med wsdlUpdateAgreementsV2 kommer avtalet automatiskt att flyttas till den enhet som anges i parametern apiKey.

Om du vill läsa mer om hur du hanterar anställningsavtal och de senaste ändringarna som är specifika för parametern apiKey hittar du mer information här.
 • Inga slutpunkter är för närvarande föråldrade och planerade för borttagning.
  Klicka här för att visa den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
  Vi uppmanar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och se till att informationen är aktuell. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi växer vår kund- och användarbas har vi beslutat att införa begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att verkställas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att begränsa antalet samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och det rekommenderas att du implementerar en backoff-omförsökningsmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller för SOAP. När vi övergår från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella begränsningar att byggas in i API:et.

  Var vänlig och se till att vidarebefordra denna information till den part inom ert företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?