Integrationer FAQs

Uppdaterad av Leigh Hutchens

F: En integration skapar våra anställda. Hur kan vi förhindra lokala chefer från att lägga till anställda manuellt, men låta dem till exempel lägga till avtal?

S: Via rättigheter

Genom att välja Läsrättighet för Personer kan inte nya användare läggas till. Medarbetaravtal skulle möjliggöra administration av avtalsmallar. Medarbetaruppgifter möjliggör administration av personuppgifter, till exempel adress och e-postadress. Du kan inte inaktivera / aktivera specifika fält som kan redigeras.

Läs mer om integrationer och låsfält här.

F: Påverkas våra nuvarande integrationer vid uppgradering till Quinyx?

S: Det korta svaret är nej. Men om du vill utnyttja de nya möjligheterna att lägga till roller och gruppmedlemskap via integration kan du behöva göra mindre justeringar. Om du för närvarande använder Budget och prognos i Classic och vill använda Quinyx Forecast, där du till exempel kan göra prognosen på 15 minuters nivå, behöver du en ny integration till REST API.

Se vår officiella Web Service-dokumentation.


Fick du hjälp?