Version 0042

Avtal

Tidsregler

Vi har nu lagt till kategorin "Tidsregler" där inställningsmöjligheter för olika slags tidsregler är tillgängliga och som appliceras på den anställde. De regler som ställs in hjälper sedan till vid schemaläggning genom att Quinyx genererar varningar när reglerna bryts.

Rastregler och schemaförändringar

Denna kategori är uppdelad i två sektioner, den första gäller rastregler med följande funktioner:

  • Huruvida raster räknas som arbetstid
  • Max skiftlängd utan rast
  • Min rastlängd
  • Max rastlängd

Kategorin innehåller även "schemaförändringar" vilket ger möjligheten att låsa schemaförändringar X antal dagar/månader eller veckor. Quinyx genererar en varning om du försöker ändra schemat med mindre framförhållning än det definierade tidsspannet.

Rastberäkningsregler

En annan kategori vi introducerat i denna release är rastberäkningsregler. Detta gör det möjligt att skapa rastberäkningsregler på ett individuellt avtal för en specifik person. Standardinställningen skapas under Schema -> Skifttyper i Classic eller i avtalsmallarna.

Tid

Kategorin Tid gör det möjligt att ställa in funktioner som gäller stämpling och tidrapportering. Några av funktionerna är typ av tider, auto.attest på frånvaro och automatisk utstämpling efter X antal timmar.

Lönejusteringar

I kategorin lönejusteringar är det möjligt att ställa in olika justeringar av lönen baserat på följande kriterier:

* Den anställdes ålder

* Antal år arbetade för arbetsgivaren

* Personliga lönejusteringar (från och till datum med ett specificerat tillägg)

Extrafält

Kategorin Extrafält i avtalet består av 5 standardiserade textfält i agreement_v2 tabellen av extrafält. Fälten kan bestå av både siffror och text. Informationen kommer att inkluderas i avtalstransaktioner via integrationer.

Grundschema

Summering av schemalagda timmar

Nu är det möjligt att se summaring av schemalagda timmar per anställd i Grundschemat. Inställning i avtalet avgör huruvida rasten kommer att räknas som schemalagd tid eller ej.

Hantering av varningar

Med den här releasen så har vi stöd för hanteringar av varningar när man rullar ut ett Grundschema.

När du har skapat ditt Grundschema och valt mellan vilka datum som du vill rulla ut, så valideras alla skift som rullas ut mot regler på avtalet (samma som i Classic). Om det finns skift som bryter mot någon regel så rullas de inte ut, utan du måste aktivt bestämma vad du vill göra med de skiften.

  • Börja med att skapa ditt Grundschema
  • Klicka på Rulla ut-knappen som finns i övre högra hörnet och välj mellan vilka datum du vill rulla ut schemat. Klicka sen på Rulla ut längst ner i sidopanelen.

  • När valideringsprocessen är i gång så kommer du att förflyttas till översiktssidan där alla dina Grundscheman finns. Under Status kommer du att se om det är några skift som inte har blivit utrullade på grund av att de bryter mot en eller fler avtalsregler. För att se varningarna, klicka på skiftlänken (i exemplet nedan "7 skift") vilket tar dig tillbaka till Grundschemat där du direkt kan se varningarna i sidopanelen. Du kan även hitta varningarna under "klock-ikonen".

  • Varningarna är grupperade på anställd och skift. Du kan välja att åtgärda 1) alla varningar samtidigt, 2) alla varningar per anställd, eller 3) per skift. I de flesta fall kan du vidta tre åtgärder, dessa indikeras av ikoner (se nedan): 1) Godkänn varningen/varningarna och rulla ut, 2) Rulla inte ut, 3) Rulla ut skiften men obemannade.

Det är även möjligt att filtrera på anställd och typ av varning.

Notera: Du måste hantera alla varningar innan du kan göra några ändringar i Grundschemat.

Notera: Du behöver inte hantera varningarna på en gång. Klicka på klockikonen i Grundschemat för att se varningarna vid ett senare tillfälle.


Fick du hjälp?