Organisation FAQs

Uppdaterad av Leigh Hutchens

F: Kan jag se mer än en enhet i schemat?

S: Ja, om de är i ett distrikt. Välj distrikt för att se scheman för hela distriktet.

F: Kan jag schemalägga på avdelningsnivå?

S: Ja, du kan skapa och rulla ut ett grundschema i en avdelning och publicera på avdelningsnivå. Navigera till avdelningen i organisationsträdet för att åstadkomma detta.

 

F: Hur ser delade anställda ut i schemat?

S:

Alaina tillhör min enhet men är planerad någon annanstans på tisdag - utgråad bakgrund som innehåller en indikation på var och när hon arbetar.

F: Om man ändrar (städar upp) i befintlig organisation i Neo kommer det då att speglas över till Classic?

S: Det beror lite på vilket städjobb du gör. Att du lägger in nya roller och dela personal under organisation gör ingen skillnad i Classic.

F: Om man ändrar till exempel Level 3 i rollhanteringen ändrar man alla som ligger i den nivån?

S: Ja, om du ändrar behörigheterna för en roll så påverkar det alla med den rollen.

Läs mer om Organisation.


Fick du hjälp?