Version 373

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Ny funktionalitet

Uppdaterad "Aktivera Flash"-sida

Innan 373, om Flash inte var aktiverat och användaren navigerade till app.quinyx.com såg de följande sida som förklarade hur man aktiverar Flash och gav information om Classics framtid:

Enligt tidigare e-postkommunikation till super users kommer vi från denna version ge användaren möjlighet att välja om de vill logga in på Neo eller Classic. Sidan kommer nu att se ut såhär:

På vänster sida finns länkar till uppstartsmaterial för Neo och Neos inloggningssida. På höger sida finns "Aktivera Flash"-knappen some öppnar "Tillåt Flash"-dialogen i Chrome och länkar till nedladdningssidan för Adobe Flash i de flesta andra webbläsare.

Uppdateringar och prestanda

  • Time Tracker värdejusterare Dagar över nominella dagar tar nu hänsyn till helgdagar med reducering av nominell tid och räknar bort dessa dagar från nominella dagar den veckan.

Buggrättningar

  • Korrigering till generering av övertid vid övertid över dygnsbryt och olika övertidsmetoder..
  • Korrigering av att minustid inte genereras korrekt i vissa fall när den sista dagen har en frånvaro.
  • Korrigering till att skiftregler i kombination med minimivärde på lönearter fortfarande genererade vissa lönearter
  • Korrigering till att tidloggen felaktigt visade "Classic". Loggen kommer nu att visa "plats ej hittad" om ursprung saknas.

API / Web Service-uppdateringar

wsdlGetEmployeesV2 : Returnerar nu extGroupId i svaret om det existerar

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här. 


Fick du hjälp?