Quinyx WFM Mobil 3.11

Möjlighet att godkänna och följa upp skiftbytesförfrågningar i ny vy

I denna version har vi implementerat en ny "Skiftbytesvy" där du kan se allt som har med skiftbyten att göra. Vi har även implementerat möjligheten för användare att godkänna skiftbytesförfrågningar som initierats av kollegor innan dom godkänns eller skickas till en chef för godkännande. Den nya skiftbytesvyn kommer ge följande möjligheter:

  • Du kommer kunna godkänna eller neka skiftbytesförfrågningar som dina kollegor skickat till dig innan dom godkänns eller skickas till chef för godkännande
  • Du kommer att kunna se alla skiftbytesförfrågningar och deras status, både skiftbytesförfrågningar du initierat och som initierats av en kollega till dig. För skiftbytesförfrågningar du skickat kommer du exempelvis se om den väntar på din kollegas godkännande eller din chefs godkännande.
  • Du kommer kunna skicka en påminnelse till dina kollegor om dom inte hanterat din skiftbytesförfrågan.
  • Det är möjligt att dra tillbaka en skiftbytesförfrågan som inte hanteras av din kollega i tid.

Vi har även gjort det möjligt att bifoga ett meddelande i skiftbytesförfrågan i denna version.

I och med version 3.11 stödjer vi inte längre godkännande av skiftbytesförfrågningar i mobilappens chefstab. För att godkänna skiftbytesförfrågningar hänvisar vi till web.quinyx.com - schema - notifikationer.

Förbättringar:

  • Prestandaförbättringar
  • Bugg fixar


Fick du hjälp?