Quinyx Messenger Plus

Uppdaterad av Leigh Hutchens

För att kunna använda Messenger Plus så behöver du ha Messenger Plus modulen aktiverad för din organisation. Kontakta din kontorepresentant för mer information.

Välj och filtrera på specifika "Quinyx-grupper" när du skapar en gruppchatt

Med denna lösning kan användare nu skapa gruppchattar i Messenger baserat på befintliga Quinyx-grupper. Vi stödjer skapandet av Messenger-grupper med följande kriterier:

  • Alla användare i en specifik enhet
  • Alla användare i en specifik avdelning
  • Alla användare med en specifik personalkategori
  • Specifika användare som du manuellt väljer baserat på vilka användare som ska ha åtkomst

Vem kan använda funktionen?

Om du är en chef som arbetar i web.quinyx.com behöver du inte aktivera någon åtkomsträtt för att använda denna funktion på webben; så snart du har aktiverat modulen Messenger Plus är denna funktion aktiverad för varje chef i web.quinyx.com. När du till exempel väljer en specifik enhet eller avdelning kommer vi endast att inkludera anställda som har en direkt eller delad roll i den enheten/avdelningen, inte användare med ärvda roller. Om du vill att användare ska kunna använda "Skapa grupper baserat på enhet, avdelningar och personalkategori-funktionen" i mobilapparna och personalportalen måste du aktivera behörigheten för denna funktion för den användaren under Kontoinställningar > Mobil- och personalportalbehörigheter > Messenger-gruppväljare.

Användardriven moderation

Modereringsfunktionaliteten gör det möjligt för användare att rapportera ett olämpligt meddelande genom att flagga det specifika meddelandet i Messenger. Om modulen för Messenger Plus är aktiverad kan alla användare med åtkomst till Messenger rapportera ett meddelande de anser olämpligt. Du kan rapportera ett meddelande genom att klicka på meddelandet du vill rapportera och klicka på varningstriangelikonen.

När en användare flaggar ett meddelande som olämpligt hamnar det i "moderering" -översikten som du hittar under Kontoinställningar > Messenger > Moderering. Endast användare med en chefroll på domännivå och behörigheten "Moderering" aktiverad under "Rollhantering" kan få åtkomst till modereringsöversikten.

Viktigt! Om du har åtkomst till modereringsöversikten kan du se alla meddelanden som är flaggade i hela organisationen, så vi uppmanar våra kunder att vara försiktiga med vem som får åtkomst till modereringsöversikten.

I modereringsöversikten kan du se alla flaggade meddelanden och vidta lämpliga åtgärder. Du kan:

  • Du kan stänga av en användare från en kanal i 24 timmar. När en användare är förbjuden kommer de inte att kunna skicka något meddelande i den kanalen eller reagera på meddelanden.
  • Du kan permanent stänga av en användare från en kanal. När en användare är avstängd kan de inte skicka meddelanden eller reagera på meddelanden i kanalen.
  • Du kan stänga av en användare i 24 timmar från Messenger. När en användare är avstängd kommer de inte att kunna skicka något meddelande eller reagera på meddelanden.
  • Du kan permanent stänga av en användare från Messenger.
  • Ta bort det olämpliga meddelandet


Fick du hjälp?