Ny till Quinyx? Börja här!

Uppdaterad 23/3/21 av Leigh Hutchens

Är du ny på Quinyx WFM? Välkommen till vår Quinyx kunskapsbas! Vet du inte var du ska börja? Lyckligtvis har vi gott om resurser som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av Quinyx!

För super users och chefer

Här finns ett urval instruktionersfilmer.

För anställda

Vår funktionsrika mobilapp fortsätter att fungera precis som vanligt under övergången till Quinyx, och vi uppmuntrar alla anställda att använda den. Men om du inte har en smartphone eller föredrar att inte använda mobilappen har vi en nerbantad version av Classics personalportal i Quinyx, logga bara in på https://web.quinyx.com. Om du är chef kommer du att automatiskt komma till chefsportalen när du loggar in på web.quinyx.com, men du kan enkelt byta till personalportalen genom att klicka "Gå till personalportalen" i profilmenyn längst upp till höger.

Läs på om Quinyx's personalportal här: Personalportal.

Ge oss feedback!

Quinyx utvecklas ständig, och det som främst driver utvecklingen är feedback från användare. De vanligaste förbättringsförslagen har högsta prioritet, så det är viktigt att göra din röst hörd.

I Quinyx finns det en "Ge oss feedback"-funktion under profilmenyn. När du skickar feedback går den direkt till vårt produktteam. Ibland kanske en produktägare återkommer med följdfrågor.


Fick du hjälp?