Version 0043

Uppdaterad av Johannes Nordman

Generell information:

Vi har nu stöd för fem nya språk:

  • Danska
  • Franska
  • Portugisiska
  • Spanska
  • Tyska

Avtal

Arbetstid/månad

Nu finns kategorin "Arbetstid/månad" tillgänglig i avtal i Neo. Kategorin används om man har personer som har annorlunda nominella timmar per månad beroende på exempelvis säsong. Här man en chef ställa in ett exakt antal nominella timmar per kalendermånad.

Övertid & OB

Under kategorin "Övertid & OB" kan flera olika funktioner ställas in, däribland Flextid/tidbank, övertidsmetoder, sen schemaändring och typ av OB. Det finns tre avancerade inställningskategorier under huvudfliken "Tid"; "Tid", "Övertid & OB" och "Stämplings & Webpunch 3 avvikelser", alla dessa styrs av samma inställning för använd avtalsmall.

Stämplings & Webpunch 3 avvikelser

I kategorin "Stämplings & Webpunch 3 avvikelser" kan chefer ställa in alternativ för stämplingsavvikelser och Webpunch 3 avvikelser. Det finns tre avancerade inställningskategorier under överfliken "Tid"; "Tid", "Övertid & OB" och "Stämplings & Webpunch 3 avvikelser", alla dessa styrs av samma inställning för använd avtalsmall.

Tillgänglighet

I denna version har vi även byggt kategorin "Tillgänglighet" där det är möjligt för chefer att ställa in personers tillgänglighet under specificerade veckor och veckodagar.

Sociala kostnader

Det är nu möjligt att ställa in sociala kostnader och frånvarokostnader i avtal i Neo under kategorin "Sociala kostnader". Sociala kostnader ställs in så att Quinyx kan ta hänsyn till sociala kostnader vid beräkning av personalkostnader.


Fick du hjälp?