Arbeta med åtkomsträttigheter för mobilappar och personalportaler

Uppdaterad 10 months ago av Daniel Sjögren

Läs mer om åtkomsträttigheter för mobil- och personalportalen här.

Vad är åtkomsträttigheter för mobilappar och personalportalen?

Du kan styra vad anställda kan se och göra i Quinyx när du konfigurerar åtkomsträttigheter för mobil- och personalportalen, om du vill skräddarsy åtkomst baserat på medarbetarroller. Till exempel, om anställd A ska kunna ändra en stämpling och anställd B inte ska kunna ändra en stämpling, måste de ha olika åtkomsträttigheter.

Du kommer att se en lista över de personalkategorier som du har konfigurerat inom din organisation. Dessa personalkategorier kommer att användas för att styra all personalfunktion i mobilappen. De konfigurerade behörigheter som du ser när du klickar på en personalkategori ärvs från Classic. Gå igenom alla personalkategorier för att säkerställa att behörigheterna är inställda efter hur du vill ha det i din organisation.

Konfigurera åtkomsträttigheter för mobilappen och personalportalen under Kontoinställningar> Rättighetsstyrning> Mobil- och personalportalbehörigheter:

Observera att alla ändringar du gör i mobil- och personalportalbehörigheter tillämpas omedelbart. Det finns ingen gräns för antalet behörigheter du kan ställa in.
Chefsbehörigheter styrs av den roll du har i Quinyx. Läs mer om chefsbehörighet här.

Frånvaro

Här konfigurerar du om dina medarbetare har ingen, läs- eller skrivrättighet.

Alternativ är ingen åtkomst och läsrättighet.

 • Frånvaroansökan

Kommunikation

Konfigurera om du vill att dina anställda ska få nyheter och Qmail.

Alternativ är ingen behörighet och läsrättighet.

 • Nyheter
 • Qmail

Min sida

Konfigurera vad anställda kan se på sin Min sida-flik.

Alternativ är ingen behörighet, läsrättighet och skrivrättighet.

 • Min sida
 • Adress
 • Anställningsnummer
 • Land
 • E-post
 • Mobilnummer
 • QLönespec
 • Namn
 • Närmast anhörig
 • Eventuella märken från kollegor
 • Webbkalender

Intresseanmälan

Kontrollera om anställda kan se intresseanmälan-fliken.

Alternativ är ingen behörighet och läsbehörighet.

 • Intresseanmälan

Schema

Bestäm vad anställda kan se och ändra i schemat.

Alternativ är ingen behörighet och läsrättighet.

 • Schema
 • Lägg till skift som anställd
 • Lägg till uppgifter som anställd
 • Boka skift
 • Kollegors skift
 • Ta bort skift som anställd
 • Ta bort befintliga uppgifter som anställda
 • Ändra skift som anställd
 • Redigera befintliga uppgifter som anställda
 • Estimerad lön för obemannade skift
 • Göra bokningsbart
 • Byt skift
 • Obemannade skift
 • Enhetsväljare

Schema - summering

Konfigurera vad anställda kan se i schemasummeringen.

Alternativ är ingen behörighet och läsrättighet.

 • Schemasummering
 • Nominella timmar
 • Schemalagda timmar
 • Arbetade timmar

Attestera

Konfigurera vad anställda kan se och göra under intygsprocessen.

Alternativ är ingen behörighet, läsrättighet och skrivrättighet.

 • Tid
 • Estimerad lön för vald tidsperiod
 • Stämpla in och ut
 • Stämpla med bricka

Tid - Stämplingar

Konfigurera vad anställda kan se och göra under stämplingsprocessen.

Alternativ är ingen behörighet, läsrättighet och skrivrättighet.

 • Stämplingar
 • Attestera stämplingar
 • Ta bort stämplingar
 • Manuella lönearter
 • Lönearter
 • Time Trackers

Tid - Stämplingar - Lägg till stämpling

Konfigurera vad anställda kan se och göra med stämplingsprocessen.

Alternativ är ingen behörighet, läsrättighet och skrivrättighet.

 • Lägg till stämpling
 • Lägg till kommentar
 • Lägg till kostnadsställe
 • Lägg till in/ut tid
 • Lägg till övertid
 • Lägg till projekt
 • Lägg till OB

Tid - Stämplingar - Ändra stämpling

Konfigurera vad anställda kan se och göra med stämplingsprocessen

Alternativ är ingen behörighet, läsrättighet och skrivrättighet.

 • Ändra Stämpling
 • Ändra kommentar
 • Ändra kostnadssälle
 • Ändra in/ut tid
 • Ändra övertid
 • Ändra projekt
 • Ändra OB
 • Ändra avtal
 • Dela stämpling

Kollegor

Konfigurera hur mycket personlig information om kollegor som är synlig.

Alternativ är ingen behörighet och läsrättighet.

 • Kollegor
 • Kollegors adress
 • Kollegors land
 • Kollegors e -post
 • Kollegors mobilnummer


Fick du hjälp?