Version 0174

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 29 november 2023

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och vill ha en sammanfattning på hög nivå?

Quinyx web-app Version 0174

Ny funktionalitet

 • Nu kan du importera helgdagar som sedan automatiskt läggs till som händelsekategorier och skapas som händelser (skapade inom händelsehantering).
 • Från och med denna version kommer du utöver skift, skiftbokningar och skiftbyte att kunna söka efter skiftavbokningsförfrågningar i Quinyx.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • I Kontoinställningar > Skifttyper har standardinställningen för fältet "Produktiva timmar" ändrats från "Ja, för schemalagda timmar" till "Ja, alltid".
 • Vi har omarbetat sökfältet i fliken Personer. Nu skriver du in dina sökkriterier och klickar på den stora gröna "pilknappen" för att utföra din sökning.
 • Integrationsnycklar för Kostnadsställen har döljts med denna version för att minimera förvirringen med Referens-ID:n.
 • När du konfigurerar Rollen för en anställd har vi avslappnat valideringen för att tillåta att slutdatumet är samma som startdatumet.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka på här.

Viktig information

 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, är den enhet vi anlitar som en underleverantör för hostingtjänster. I den mån det är relevant, ska eventuella tillämpliga dataskyddsavtal som innehåller en hänvisning till en annan Amazon Web Services-enhet (t.ex. Amazon Web Services Sweden AB) anses vara uppdaterade därefter. Du kan läsa mer om detta nedan.
 • Quinyx har beslutat att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) kommer att tas bort under 2024.
 • Funktionaliteten för intresseanmälan kommer att avslutas i december 2023. Fortsätt läsa för att få mer information.

Frontline Portal Version 0174

Ny funktionalitet

 • Du kan nu skicka berättelser till personer utan att kräva privat synlighet!
 • När du distribuerar en resurs kan du som författare av resursen nu välja vem som har synlighet för resursen.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka på här.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga för närvarande.

Viktig information

För ordningens skull vill vi informera alla kunder om att Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, är den enhet vi engagerar som en underleverantör för hostingtjänster, och i den mån det är relevant, ska alla tillämpliga dataskyddsavtal som innehåller en hänvisning till en annan Amazon Web Services-enhet (t.ex. Amazon Web Services Sweden AB) anses vara uppdaterade i enlighet därmed. För att klargöra, denna ändring återspeglar endast vårt formella kontraktsförhållande med Amazon Web Services och påverkar inte den faktiska behandlingen av personuppgifter (servrar, hostingplats, säkerhetsåtgärder osv., förblir oförändrade).

Livslängden av Classic och Mobile SSO upphör senast den 31 mars 2024

Quinyx har beslutat att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) kommer att tas bort under 2024.

Nya konfigurationer är redan tillgängliga i Chefsportalen och du kommer nu bara behöva en konfiguration för alla Quinyx-applikationer. Vi rekommenderar att kunder som fortfarande använder den gamla konfigurationen börjar planera för att sätta upp den nya konfigurationen.

Den nya konfigurationsleverantören stöder antingen SAML 2 eller OPEN ID-standarder.

Du kan hitta information om hur användare loggar in med mobilapparna med den nya SSO-konfigurationen här.

Slutet på livslängden för funktionen Intresseanmälan december 2023

Vi har beslutat att vår äldre funktionalitet som heter Intresseanmälan kommer att upphöra i slutet av december 2023. Därför uppmanar vi alla våra kunder att använda tillgänglighetsfunktionen istället för Intresseanmälan så snart som möjligt. Tillgänglighetsfunktionen är mer användarvänlig och stöder fler användningsfall än funktionen Intresseanmälan.

En funktion som tillgänglighet stöder är att konvertera ett tillgänglighetsobjekt till ett skift i schemavyn i Quinyx webbapp. Quinyx stödjer även avdelningar med tillgänglighet och flerval av både enheter och avdelningar när man skapar tillgänglighet som användare. Vi har implementerat möjligheten för användare att se, skapa, redigera och ta bort sina egna tillgänglighetstider i våra mobilappar.

 För mobilapparna är behörigheten för tillgänglighet avstängd som standard och måste vara aktiverad under Mobil- och personalportalbehörigheter på web.quinyx.com.
 Läs mer om att använda tillgänglighetsfunktionen i mobilappen här och i webbappen för chefer här.

Quinyx webbapp Version 0174

Utgivningsdatum 29 november 2023

Ny funktionalitet

Importerade helgdagar läggs till som händelsekategorier

I Version 174 lägger vi till möjligheten att importera helgdagar som sedan automatiskt läggs till som händelsekategorier och skapas som händelser (skapade inom Händelsehantering).

Alternativet att importera helgdagar läggs till i funktionaliteten för Händelshantering och kan användas på sidan för Händelsekategorier. Genom att välja knappen Lägg till ny kan du välja mellan Skapa manuellt och Importera helgdagar. Vid import av helgdagar lägger du automatiskt till kategorier som automatiskt skapas som händelser som matchar alla detaljer som returneras av API:et.

Detta hjälper centrala chefer att importera önskade helgdagar för en specifik tidsperiod, i ett specifikt land och på ett specifikt språk, istället för att manuellt lägga till en varje år. Med denna import skapar vi automatiskt händelser baserat på importerade helgdagar och på så sätt hjälper vi även lokala chefer när de arbetar med händelser i sina butiker.

Granskningsloggar för begäran om skiftavbokningar
Från och med kl. 15.00 den 27 november har vi beslutat att tillfälligt ta bort funktionen Granskningsloggar för begäran skiftavbokningar från release 174 på grund av en severity 1-bugg som uppstod förra veckan i samband med granskningsloggar för skiftbyten. Lanseringen av nya objekt för granskningsloggar kommer att pausas tills vi har identifierat och åtgärdat grundorsaken till severity 1-problemet.

Detta är den tredje av många planerade tillägg till vår nya ramverk för granskningsloggar. Från och med denna version, förutom granskningsloggar för andra skift, skiftbokningar och skiftbyten, kommer du att kunna söka efter granskningsloggar för begäran av skiftavbokningar i Quinyx.

Med detta tillägg ger Quinyx mer information och en större bild för chefer att förstå om vissa skiftändringar faktiskt kommer från anslutna skiftförfrågningar. I framtida versioner planerar vi att komplettera den bilden genom att lägga till loggar för en ytterligare skiftförfrågan - Skifttilldelningar på bortaenheten

Sökning efter granskningsloggar för skiftavbokningsbegäran inuti Justera vy-panelen följer samma logik som beskrivs i denna artikel Granskningsloggar (aktuella) med tillägget av den nya objekttypen som kallas "Skiftavbokning".

Navigering av loggsökresultaten i vår granskningsloggstabell följer samma logik som beskrivs i denna artikel Granskningsloggar (aktuella) med följande justeringar:

 • Skiftavbokning är ett separat objekt, vilket innebär att den kommer att ha sin egen separata rad inuti granskningsloggstabellen.
 • Inuti Tidsstämpel-kolumnen visar Quinyx datum och tid då en viss åtgärd utfördes i Quinyx.
 • I kolumnen Berörda grupper visar Quinyx enheter och avdelningar som påverkades av den aktuella åtgärden.
 • I kolumnen Objektstyp visar Quinyx en ny objektstyp som heter Skiftavbokning.
 • I kolumnen Objekt visar Quinyx detaljerna för skiftet för vilket skiftavbokningen skapades. Skiftdetaljer inkluderar [Startdatum] [Starttid] [Sluttid] [Skifttypens namn].
 • I kolumnen Handling visar Quinyx åtgärder som vidtagits för en begäran om skiftavbokning, och de faller in i följande typer: skapa, godkänna, neka, och radera.
 • I kolumnen Handling utförd av visar Quinyx vem som har utfört den aktuella handlingen.
 • I kolumnen Handling utförd för visar Quinyx vem som påverkades av den aktuella handlingen.
 • Skiftavbokningsobjektet har inga tilldelade ytterligare egenskaper, så denna objekttyps rader kommer inte att skapa några undertabeller vid någon handling.
Observera att du endast kan få åtkomst till loggdata från och med datumet då loggningen släpptes. Till exempel, eftersom loggar för förfrågningar om att ta bort skift släpps i version 0174 den 29 november 2023, innehåller de nuvarande loggarna inte några data om borttagna skift för datum före 29 november 2023.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Ny standardinställning för produktiva timmar

I Kontoinställningar > Skifttyper har standardinställningen för "Fältet för 'Produktiva timmar'" ändrats från "Ja, för schemalagda timmar" till "Ja, alltid".

Anledningen till denna ändring är att detta är det vanligaste sättet att konfigurera skifttyper på bland våra kunder, och eftersom den tidigare standardvärdet ibland orsakade förvirring och till och med misstag vid konfiguration av skifttyper av både Quinyx-anställda och Quinyx-superanvändare.

Förbättringar av sökfältet i fliken Personer

Med denna version har vi omarbetat sökfältet i fliken Personer. Nu behöver du bara skriva in dina sökkriterier och klicka på den stora gröna "pilknappen" för att utföra din sökning!

Uppdateringar av integrationsnycklar för kostnadsställen

Integrationsnycklar för kostnadsställen har dolts med denna version för att minimera förvirringen med det och referens-ID:n.

Valideringsuppdateringar för Roller

När du konfigurerar Rollen för en anställd, har vi minskat valideringen för att tillåta att slutdatumet kan vara detsamma som startdatumet. Tidigare var detta inte tillåtet, vilket innebar att det var omöjligt att konfigurera en roll för en enda dag. Men med denna validering borttagen, är du nu fri att göra det!

Förbättringar av godkännandeflödet för scheman

Vi gör några mindre förbättringar inom vår process för godkännande av scheman. Nu, för alla kunder som använder en tvåstegs-godkännandeprocess, och när planeraren begär godkännande av schemat från de tilldelade godkännarna, kommer Quinyx att ange vilket steg av processen som den för närvarande är i.

Till exempel, om schemat för närvarande granskas av en tilldelad andra nivå-godkännare, kommer Quinyx att ge den informationen till planeraren. Detta kommer att bidra till transparens inom hela processen och låta planeraren reagera och påminna tilldelade godkännare att slutföra processen så att den följer företagsdefinierade tidslinjer.

Buggfixar

 • Löste ett problem som gjorde att stämplingar visades på fel dag.

Nytt innehåll i Quinyx HelpDocs

Nya HelpDocs-artiklar
 • Inga för närvarande
Nya handledningar

Frontline Portal Version 0174

Utgivningsdatum 29 november 2023

Ny funktionalitet

Skicka berättelser till personer utan att kräva privat synlighet

Tidigare var du tvungen att ställa in berättelser som "privata" för att skicka till personer/individer. På grund av efterfrågan har vi nu tagit bort denna begränsning så att alla distributionsalternativ som finns tillgängliga för andra resurstyper också är tillgängliga för berättelser.

Distribution - synlighetsalternativ

Vi har gjort vissa förbättringar av synlighetsalternativen för distribution. När du distribuerar en resurs kan du som författare nu välja vem som har synlighet för resursen med följande alternativ:

Synlighetsalternativ

Synlighet beviljad till...

Privat

Författare, mottagare

Chefer

Författare, författarens grupp, varje användare mellan författare och mottagare i hierarkin, dvs alla över mottagaren i hierarkin, mottagare

Kollegor och chefer

Författare, författarens grupp, varje användare mellan författare och mottagare i hierarkin, dvs alla över mottagaren i hierarkin, mottagare, varje användare i mottagarens grupp

 • Användare kan endast välja ett av synlighetsalternativen för radioknappar
 • Som standard är alternativet "Kollegor och överordnade" valt (om inte resursen har angetts som privat i titelmodalen).
 • Användare måste välja ett alternativ för att ange målgruppen (obligatoriskt)

Buggfixar

 • Löste ett problem som orsakade att hyperlänkar i appen inte fungerade som förväntat.
 • Löste ett problem relaterat till borttagning och tillägg av målgrupper till en mapp.
 • Löste ett problem där berättelser som skickades till en målgrupp med hjälp av rolltyp eller grupptyp-filter inte visade berättelser för alla användare högre upp i hierarkin.
 • Löste ett problem som orsakade att förfallodatum/tid för uppgifter visades felaktigt när franska användes som föredraget språk.
 • Löste ett problem som gjorde att användare med rollen Inlämnare inte kunde redigera valda målgrupper.
 • Löste ett problem som gjorde det omöjligt att fästa berättelser när de distribuerades efter rolltyp.
 • Löste ett problem som gjorde att du inte kunde ta bort gamla länkar.
 • Löste ett problem med att visa detaljer för objekt på widgetlistan.

Nytt Frontline Portal HelpDocs-innehåll

 • Inget för tillfället.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar i denna version.
 • Inga slutpunkter är för närvarande föråldrade och planeras att tas bort.
  Klicka här för att visa den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
  Vi uppmanar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och se till att informationen är aktuell. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi växer vår kund- och användarbas har vi beslutat att införa begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att genomföras programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att begränsa antalet samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och det rekommenderas att du implementerar en backoff-omförsökningsmekanism för att hantera begränsningen. Observera att begränsningen endast gäller för SOAP. När vi övergår från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella begränsningar att byggas in i API:et.

  Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?