Version 349

Nya funktioner

Möjlighet att definiera ett standard-frånvaroschema

Det är nu möjligt att definiera ett standard-frånvaroschema för varje enskild frånvaroorsak. Detta ställs in under Inställningar → Tabeller → Frånvaroorsaker → Vald frånvaro

När en frånvaro skapas eller skall godkännas kommer den att använda standard-frånvaroschema för den valda frånvaroorsaken. Om en frånvaroorsak inte har ett standard-frånvaroschema kommer den att sättas som "Inget frånvaroschema". Detta gäller även om frånvaroorsak ändras och den tidigare hade ett frånvaroschema kopplad till sig.

Samtidigt har ordningen i frånvarodialogen ändrats till :

 • Anställd
 • Orsak till frånvaro
 • Frånvaroschema

Det finns möjlighet att rättighets styra inställningar om det finns behov för att chefer ej skall kunna ändra standard-frånvaroschema. Läs mer om rättighets inställningar här

För närvarande fungerar standard-frånvaroschema funktionaliteten endast om frånvaro godkänns från Classic

Nytt val vid skapande av frånvaroschema

När ett frånvaroschema skapas finns det nu ytterligare ett val att ej justera frånvaroschemats skiftlängd. Med detta nya val finns det nu tre val avseende hur det underliggande skiftets längd skall hanteras.

 1. Enligt anställningsgrad (nuvarande val 'Använd alltid nominella timmar' - urbockad). Med detta val kommer skiftets längd per dag att justeras för deltidsanställda avseende skiftets totala längd. Skiftet kan inte vara längre än nominella timmar per dag men kan vara kortare.
 2. Använd nominella timmar (nuvarande val 'Använd alltid nominella timmar' - ibockad). Skiftets längd per dag kommer att matcha de nominella timmarna per dag oavsett längden på frånvaroschemats angivna skift. Detta gäller både heltidsanställda och deltidsanställda.
 3. Ingen justering (nytt val). Detta val ignorerar medarbetarens nominella timmar och kommer att använda frånvaroschemats angivna skiftlängd.

Stöd för att låsa och uppdatera lön via API (för närvarande i test)

Stöd för att låsa och uppdatera lön via API / Webservice är nu möjligt via två nya anrop:

Det finns möjlighet att erhålla en specific lönefil för export till valt lönesystem eller en "generisk" lönefil med inkluderad data för beräkningar utanför Quinyx.

API / Webservice uppdateringar

wsdlGetSchedulesV2 : Två nya svar (boolean) har lagts till:

 • approvedLeave
 • approvedLeaveByEmployee

wsdlUpdateManualSalaries : Möjlighet att lägga till (eller ta bort) manuella lönearter på tidkortet.

wsdlInitiateTransferToPayroll , wsdlGetResultTransferToPayroll : Stöd för att låsa och uppdatera lön via API

Click here to view the new Quinyx WFM Web Service documentation. More info can be found here

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Scrive : Distriktschef tillagd som ett val för signeringsflöde
 • Generella prestandaförbättringar i bla Tid modulen

Felrättningar

 • Korrigering av avrundning i Agresso frånvarofil vid vissa fall av multipel frånvaro under en arbetsdag
 • Medarbetares "Rapporterar till" tas nu bort korrekt när medarbetare flyttas till en ny enhet och tidigare "rapporterar till" ej är giltig längre
 • Korrigering av fel när manuella lönearter felaktigt loggades till fel person vid skarp överföring till lön
 • Korrigering till vissa fall där lokala chefer mottog felmeddelande och ej kunde se ledighetsansökningar i översiktsvyn


Fick du hjälp?