Arbeta med kostnadsbärare

Uppdaterad 3 months ago av Daniel Sjögren

Kostnadsbärare är inte obligatoriska i Quinyx. Två typer av kostnadsbärare, kostnadsställen och projekt, ingår i Quinyx grundmoduler. Taggar är en separat modul med en extra licensavgift.

Vad är en kostnadsbärare?

Kostnadsbärare är olika egenskaper som kan fästas på olika objekt i Quinyx. Kostnadsbärare inkluderar kostnadsställen, projekt och taggar. När du rapporterar tid är det ibland användbart att se tid åtskild mellan enheter, avdelningar, skift etc. Du kan göra detta i Quinyx med någon av kostnadsbärarna:

Kostnadsställen och projekt ingår i produkten. Taggar är en separat modul med en extra licensavgift.

Lägg till data i Quinyx

Det finns olika sätt att följa upp i Quinyx och att använda någon typ av kostnadsbärare är ett vanligt sätt att arbeta. Quinyx erbjuder tre olika slags kostnadsbärare.

Kostnadsställen

Kostnadsställen hjälper till att hålla reda på kostnader och kan baseras på olika nivåer som skift, anställd, avdelning eller enhet.

Projekt

Ytterligare en nivå av uppföljning i tid. Ett projekt kan associeras med ett skift eller en stämpling.

Taggar

Taggar gör det möjligt att följa upp tiden i så många nivåer som du behöver, och en tagg kan också vara en behållare för andra typer av information. Taggar kommer endast att vara synliga i menyn om du har Taggar aktiverade på ditt konto i Quinyx.

Kostnadsställen

Kostnadsställen hjälper till att hålla reda på arbetade timmar och kan baseras på olika nivåer som skift, anställd, avdelning eller enhet. Kostnadsställen kan läggas till, redigeras eller arkiveras från sidan:

Namn

Kostnadsställets namn.

Referens

Hänvisning till kostnadsstället.

Senast ändrad

Datum och tid för när kostnadsstället senast ändrades.

Webpunch

Om kostnadsstället är synligt i Webpunch.

Åtgärder

Klicka för att redigera eller arkivera kostnadsstället.

Det är möjligt att sortera listan efter namn, referens eller senast ändrad.

Läs mer om arv av kostnadställen här.

Projekt

Projekt hjälper till att hålla reda på timmar och kan baseras på olika nivåer som skift, anställd, avdelning eller enhet. Projekt kan läggas till, redigeras eller arkiveras från sidan:

Namn

Projektets namn.

Referens

Referens till projektet

Senast ändrad

Datum och tid för när projektet senast ändrades.

Åtgärder

Klicka för att redigera eller arkivera projektet.

Det är möjligt att sortera listan efter namn, referens eller senast ändrad.

Taggar

Taggar liknar kostnadsställen och projekt, men de kan bära fler egenskaper.

Alla taggar måste tillhöra en taggkategori.

Läs mer om hur du ställer in taggkategorier här.

Taggar kan bära följande egenskaper:

Taggnamn

Ett fritextbeskrivningsfält på upp till 255 tecken. Taggkategoritypen, med andra ord, vilken typ av information taggen kan bära.

Taggkategori

Alla taggar måste tillhöra en taggkategori.

Externt tagg-ID

Externa ID:en för taggar används av integrationer för att identifiera taggen i Quinyx.

Taggkod

Det finns tre förenklade taggkategorier:

  • Kostnadsställen
  • Projekt
  • Konto

För taggar som tillhör någon av dessa kategorier är taggkoden värdet på kostnadsstället etc.

Den fjärde taggkategorin "Utökad" kan, förutom ovanstående, ha följande egenskaper:

Information

Ett fritextinformationsfält på upp till 68 000 tecken.

Taggens start- och slutdatum

När detta är definierat kan skift inte skapas före taggens startdatum eller efter slutdatumet om skifttypen är ansluten till en tagg

Skift med denna tagg kan inte överlappa

Om denna inställningen är förbockad så kan skift med den här taggen inte överlappa varandra, till exempel vid schemaläggning av unika resurser.

Koordinater

Skift som är kopplade till taggar med geografiska koordinater kommer att stängas av vid stämpling i mobilappen. Taggar kan ha flera koordinater.

Taggperioder

En taggperiod är i huvudsak en budget, med start- och slutdatum och ett antal timmar som definierar antalet timmar som förväntas planeras för ett visst datumintervall. Taggar kan ha flera perioder, vilket innebär att engångstimmarna i schemat kan gå upp eller ner med tiden.

Anpassade fält

Anpassade fält består av etikett/värdepar, till exempel etiketten "Kundnamn" med värde "Quinyx". Du kan definiera så många som behövs.

För närvarande kan taggar endast anslutas till skifttyper. Du kan inte ändra taggar på skift eller stämplingar.
Läs mer om taggar här.


Fick du hjälp?