Arbeta med kostnadsbärare

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Kostnadsbärare är inte obligatoriska i Quinyx. Två typer av kostnadsbärare, kostnadsställen och projekt, ingår i de grundläggande Quinyx-modulerna. Taggar är en separat modul med en extra licensavgift.

Vad är en kostnadsbärare?

Kostnadsbärare är olika egenskaper som kan kopplas till olika objekt i Quinyx. Kostnadsbärare inkluderar kostnadsställen, projekt och taggar. Vid rapportering av tid är det ibland användbart att få rapporter om tid som är separerad mellan enheter, avdelningar, skift osv. Du kan göra detta i Quinyx med hjälp av någon av kostnadsbärarna, taggar, taggkategorier, projekt och kostnadsställen.

Kostnadsställen och projekt ingår i produkten. Taggar är en separat modul med en extra licensavgift.

Lägg till data i Quinyx

Det finns olika sätt att följa upp i Quinyx och att använda någon form av kostnadsbärare är ett mycket vanligt arbetssätt. Quinyx erbjuder tre olika typer av kostnadsbärare.

Kostnadsställen

Kostnadsställen hjälper till att hålla koll på kostnader och kan baseras på olika nivåer som skift, anställd, avdelning eller enhet.

Projekt

En annan nivå av uppföljning av tid. Ett projekt kan vara kopplat till ett skift eller en stämpling.

Taggar

Taggar gör det möjligt att följa upp tid på så många nivåer som du behöver. De kan innehålla olika typer av information. Taggar kommer bara att vara synliga i menyn om du har aktiverat taggar på ditt konto i Quinyx.

Kostnadsställen

Kostnadsställen hjälper till att hålla koll på arbetade timmar och kan vara baserade på olika nivåer som skift, anställd, avdelning eller enhet. Du kan lägga till, redigera eller arkivera kostnadsställen från den här sidan.

Namn

Namn på kostnadsstället.

Referens

Referens för kostnadsstället.

Senast ändrad

Datum och tid för när kostnadsstället senast ändrades.

Webpunch

Om kostnadsstället är synligt i Webpunch.

Åtgärder

Klicka för att arkivera kostnadsstället.

Det är möjligt att sortera listan efter namn, referens, integrationsnyckel eller senast ändrad.

Läs mer om kostnadsställsöverföring här.

Projekt

Projekt hjälper till att hålla koll på timmar och kan vara baserade på olika nivåer som skift, anställd, avdelning eller enhet. Projekt kan läggas till, redigeras eller arkiveras från sidan.

Namn

Namn på projektet.

Referens

Projektets referens

Senast ändrad

Datum och tid för när projektet senast ändrades.

Åtgärder

Klicka för att redigera eller arkivera projektet.

Det är möjligt att sortera listan efter namn, referens eller senast ändrad.

Taggar

Taggar liknar kostnadsställen och projekt, men de kan bära fler egenskaper. Alla taggar måste tillhöra en taggkategori.

Läs mer om hur du ställer in taggkategorier här.

Taggar kan ha följande egenskaper.

Taggnamn

Ett fritextbeskrivningsfält upp till 255 tecken långt. Taggkategori typ, med andra ord, vilken typ av information taggen kan bära.

Taggkod

Det finns tre förenklade taggkategorier:

  • Kostnadsställe
  • Projekt
  • Konto

För taggar som tillhör någon av dessa kategorier är taggkoden värdet för kostnadsstället, osv.

Taggkategori

Alla taggar måste tillhöra en taggkategori.

Grupp

Gruppen för vilken de konfigurerade taggarna kan användas (globalt, osv.).

Åtgärder

Du kan välja Kopiera för att kopiera taggarna för olika enheter, osv.

Den fjärde taggkategorin "Utökad" kan, förutom ovanstående, bära följande egenskaper.

Information

Ett fritextinformationsfält med en längd på upp till 68 000 tecken.

Start- och slutdatum

När dessa är definierade kan inte skift skapas före startdatumet eller efter slutdatumet för taggen, om skifttypen är kopplad till en tagg

Skift med denna tagg kan inte överlappa varandra

Om denna inställning är markerad kan skift med denna tagg inte överlappa varandra, till exempel när unika resurser schemaläggs.

Koordinater

Skift kopplade till taggar med geografiska koordinater kommer att vara geofenced vid stämpling genom mobilappen; taggar kan ha flera koordinater.

Taggperioder

En taggperiod är i grunden en budget, med start- och slutdatum samt ett antal timmar som definierar antalet timmar som förväntas schemaläggas för en viss datumintervall. Taggar kan ha flera perioder, vilket innebär att de tillgängliga timmarna i schemat kan öka eller minska över tiden.

Anpassade fält

Anpassade fält består av etikett/värde-par; till exempel kan du skapa etiketten Kundnamn med värdet "Quinyx". Du kan definiera så många som behövs.

För närvarande kan taggar endast kopplas till skifttyper. Du kan inte ändra taggar på skift eller stämplingar.
Läs mer om taggar här.


Fick du hjälp?