Quinyx WFM Mobil 2.32

Uppdaterad av Johannes Nordman

Se estimerad kostnad för anställda som bokar obemannade skift

Det är nu möjligt för chefer att se estimerad kostnad för anställda som har ansökt om att boka obemannade skift i appen. Det finns en specifik rättighet som måste aktiveras under "chef" i rättighetsträdet för mobilappar, när den aktiverats är det möjligt att se estimerad kostnad för specifika anställda som ansökt om att boka obemannade skift i tabben "Chef".

Distribuera skiftbokningsansökningar på alla obemannade skift under en dag

Varje gång en användare ansöker om att boka ett obemannat skift som någon annan redan ansökt om innan kommer systemet söka efter andra obemannade skift under dagen med exakt samma:

  • Från och till tid
  • Datum
  • Skift typ
  • Avdelning
  • Enhet

Systemet kommer sedan omdirigera den anställdes skiftbokningsansökan till det första identiska tillgängliga obemannade skiftet istället för att låta ansökningen ligga kvar på det redan bokade skiftet, om möjligt.


Fick du hjälp?