Efterföljande ÖT-beräkningsfunktionalitet

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Funktionalitet för efterföjande övertidsberäkning

Multiplicera med dagskvoten

Definition

Beräkningen av övertid tar hänsyn till alla avtal under en schemaperiod. Den tittar på beräkningsperioden som är inställd i övertidsmetoden och omberäknar den varje gång ett nytt avtal påbörjas mitt i en schemaperiod. Det är specifikt byggt för att beräkna övertid runt "kanter" av slutet på ett avtal och början på det nya efterföljande avtalet, där slutet på ett anställningsavtal samma dag som schemaperioden slutar och början på nästa när nästa schemaperiod börjar inte skulle påverka den aktuella beräkningen.

Perioden delas upp i segment som bestäms av start- och slutdatum för övertidsperioden. Detta innebär också att övertidsperioderna i avtalen kan vara olika i varje avtal.

Den enda gången som beräkningen tar hänsyn till avtalsinformation är när beräkningsperioden i övertidsmetoden är inställd på Schemaperiod; annars hämtas all information från konfigurationerna för övertidsmetoden i Kontoinställningar > Övertidsmetoder.

Formeln

ÖT = arbetade timmar period - (arbetskvot * (dagar i period / antal ÖT-perioddagar))

 • arbetade timmar period (h) - specifikt för anställd
 • arbetskvot (h) - specifikt för ÖT-metod
 • dagar i period (dag) - antal dagar arbetade i varje avtalsperiod
 • antal ÖT-perioddagar (dag) - beräkningsperiod från ÖT-metoder

Viktigt att veta

Anledningen till att ha just dessa två alternativ är att de är överlägset bland de vanligaste alternativen. Kom ihåg att om beräkningen är aktiverad kommer den alltid att använda det värde som anges här. Resultatet du ser i Tidskortet, rapporter, lönefiler etc. kommer alltid att följa detta nummer.

Dessutom använder de aktuella nyckeltal, mätvärden, statistik och annan information som du kan hitta i schemat det antal arbetsdagar som anges i avtalet (Avtal > Arbetstider och perioder > Arbetsdagar per vecka). Det betyder att det kan finnas en bristande överensstämmelse mellan vad din lokala chef ser och hur beräkningen faktiskt fungerar.

Detta är ett känt område där vi ser framtida förbättringar, men det här är ett sätt för oss att komma närmare att separera frånvaroberäkningen (som hämtar data från avtalet) och OT-metodens beräkningar.

Ny konfiguration
Följ nedanstående steg endast om du är en ny Quinyx-kund.
 1. Aktivera Multiplicera med dagskvoten i ÖT-metoden.
 2. Se till att aktivera ÖT-metoden genom att lägga till den i avtalsmallen eller anställningsavtalet.
Hur du ställer in det om du är en befintlig Quinyx-användare

Om inte en period är låst kommer allt att beräknas som finns i ett avtal. I det här fallet är vårt rekommendation:

 1. Nya ÖT-metoder: Skapa nya ÖT-metoder som ser ut som dina nuvarande. Det enda som ska ändras är checkrutan i inställningarna för ÖT-metoden som ska vara aktiverad och heter Multiplicera med dagskvoten.
 2. Nya avtal: Gör en kopia av avtalen där de efterföljande beräkningarna ska fungera. Se till att ÖT-metoderna som du lade till i första steget är aktiva i avtalet.
Om du har en övertidmetod i ett avtal med checkrutan konfigurerad som aktiv och det nya avtalet som den anställde byter till inte har samma konfiguration så används endast den nya logiken för det tidigare avtalet. Om ett avtal har en övertidmetod som inte har checkrutan aktiverad så beräknas det baserat på den "gamla" logiken. För att beräkningen ska fungera för efterföljande avtal måste båda avtalen ha en övertidmetod som har checkrutan för efterföljande beräkning aktiverad.
 1. Ändra anställd: Ändra avtalet för den anställde och ange ett startdatum.
 2. Periodlås: Välj ett datum när du ser att allt ser korrekt ut och du vill låsa perioden.
⚠️ Förutsättningar för att beräkningen ska fungera ⚠️
 1. Avtalen måste efterföljande. Definitionen av efterföljande period är när ett avtal slutar på dag n och det efterföljande avtalet börjar på dag n+1.
  1. Exempel: Avtal 1 skulle sluta den 13 augusti och det efterföljande avtalet (Avtal 2) skulle börja den 14 augusti.
 2. Checkrutan för att aktivera beräkningen för Multiplicera med dagskvoten är endast synlig om parametern Arbetstidskvot i övertidsmetoden är inställd på antingen:
  1. Nominella timmar
  2. Nominella timmar deltid
Om något av ovanstående villkor INTE uppfylls kommer beräkningen inte att vara aktiv.
Frågor och svar

Kommer beräkningen att fungera för avtal som har olika ÖT-metoder?

Ja. Formeln är inte baserad på ÖT-metoden eftersom den delar upp dem när det nya avtalet tillämpas.

Kommer beräkningen att fungera för mertid också?

Ja, den fungerar för alla ÖT-metoder inklusive övertid, mertid och minustid.

Kommer det att fungera om mina anställda har flera avtal och väljer att Räkna all tid i ÖT-metoderna?

Ja, det kommer att fungera som det gör nu, bara att beräkningen inkluderar alla ÖT-timmar i beräkningen.

Vad händer om jag/en integration ändrar en parameter i ett anställningsavtal/avtalsmall?

Ingenting händer. Den efterföljande beräkningen aktiveras endast om du har ett avtal som slutar och ett nytt som börjar i följd. Detta innebär att om du t.ex. har en integration som automatiskt utlöser ändringar av anställdas löner i deras anställningsavtal, kommer beräkningen inte att fungera.

Beräkning av total övertid

Total övertid är, som namnet antyder, ett sätt att summera alla övertidsresultat som inträffar mellan två (2) efterföljande avtal. Detta innebär att om vi har 3 avtal kommer beräkningen att para ihop övertidsmetodtypen från Avtal 1 och 2, Avtal 2 och 3.

Övertidsresultatet visas endast en gång, oavsett antalet avtalsändringar som sker under beräkningsperioden.

Detta innebär att ÖT-totalen visas med samma logik som vi visar övertidsmetodresultat idag:

 • Mertid/Övertid: Fördelad
 • Minustid: Minustid visas i slutet av det sista avtalet i övertidsberäkningsperioden, oavsett om det finns en stämpling den dagen eller inte.
Antalet övertidsmetoder behöver inte vara samma i båda avtalen (avtalsmallarna), men ordningen MÅSTE vara densamma. Om ordningen inte är densamma kommer inte Total övertid-logiken att tillämpas på alla övertidsmetoder i båda avtalen.

Exempel

Avtal 1 har två övertidsmetoder, till exempel Övertid dagligen och Övertid månadsvis där Övertid dagligen Har ordernummer 1 och Övertid månadsvis har ordernummer 2.

Avtal 2 har samma övertidsmetoder men omvänd ordning i avtalet.

Resultat: "Parningen"/sammanfattningen kommer att ske mellan Övertid dagligen från Avtal 1 och Övertid månadsvis från Avtal 2. Detta beror på att de har den första "platsen" i ÖT-metodordningen i båda avtalen och att beräkningen för närvarande är begränsad till endast 1 ÖT-metodtyp per avtal (du kan fortfarande ha en övertidstyp, en tilläggstyp och en minustyp på ett avtal).

ÖT-metodparning: regler och krav:

 • Parning sker endast om det finns en matchande ÖT-metod i båda avtalen. Exempel: detta innebär att det endast kommer att para ihop Mertid med Mertid om metoden finns i båda avtalen som vi parar ihop.
 • Parning kommer att ske mellan två ÖT-metoder, en från varje avtal. Om de hittas och paras ihop kommer varje ÖT-metodpar att ge det totala antalet timmar (ÖT-timmar från 1:a ÖT-metoden + ÖT-timmar från 2:a ÖT-metoden = ÖT totalt).
 • Om det finns en ÖT-metod på ett avtal utan en parningsmetod på det andra avtalet, och därmed ett ojämnt totalt antal matchande ÖT-metoder, kommer ÖT-metoden att beräkna ÖT-timmar som vanligt (dvs. ÖT-totalberäkningen gäller inte).
 • För de ÖT-metoder som inte har någon parning kommer den gamla beräkningen (ingen total) att tillämpas.

Total övertid: Grundscenario

Formeln är baserad på beräkningen av Total övertid med 2 på efterföljande avtal under en schemaperiod

Deltidsanställda Suzana har följande inställningar (samma inställningar i båda avtalen):

 • Avtal 1 löper ut den 7 juni 2023 (onsdag)
 • Avtal 2 börjar den 8 juni 2023 (torsdag)
 • Schemaperiod: 7 dagar, börjar på söndag
 • Nominella timmar i schemaperioden: 40h
 • Arbetsdagar per vecka: 5 (--> 8 nominala h/dag)
Övertidsmetoder
 1. Övertid: Arbetstidskvot: Nominella timmar deltid, beräkningsperiod: 7 dagar, checkruta för total övertid: Aktiv
 2. Minustid: Arbetstidskvot: Nominella timmar deltid, beräkningsperiod: 7 dagar, checkruta för total övertid: Aktiv

Hur hon arbetade:

 • På måndag den 5 juni arbetade hon 8h (Avtal 1)
 • På tisdag den 6 juni arbetade hon 8h (Avtal 1)
 • På onsdag den 7 juni arbetade hon 4h (Avtal 1)
 • På torsdag den 8 juni arbetade hon 10h (Avtal 2)
 • På fredag den 9 juni arbetade hon 10h (Avtal 2)
 • Summan av arbetade timmar = 8+8+4+10+10=40

Med implementering av Total övertidslogik och checkrutan aktiverad för båda metoderna kommer hon varken få minustid eller övertid, vilket förväntas eftersom hon arbetade 40 timmar den veckan totalt sett = nominella timmar i schemaperioden.

Frågor och svar

Vad händer om min schemaperiod är 1 dag/1 dagar?

Att välja 1 dag eller 1 dagar påverkar inte några av beräkningarna. Detta är en logisk konsekvens av implementeringen där en period för övertidsmetoder aldrig är mindre än 1 dag/1 dagar.


Fick du hjälp?