Arbeta med färdigheter

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Färdigheter används för att se till att du har rätt medarbetare som arbetar på ett specifikt skift. Om du tilldelar en anställd en färdighet och kopplar den färdigheten till en skifttyp kan du se till att endast anställda med den specifika färdigheten kan arbeta på skift från den skifttypen.

Du kan hitta färdigheter i menyn Kontoinställningar under Färdigheter. Du måste börja med att skapa en färdighetskategori. Du kan använda en förkortning, till exempel EDU - kort för utbildning, EXP - kort för erfarenhet, eller vad du vill.

Börja med att navigera till Kontoinställningar > Färdigheter > Färdighetskategorier och klicka på Lägg till för att skapa en kategori. Läs mer om färdighetskategorier här.

När du har skapat alla kategorier du vill, gå till Färdigheter och klicka på Lägg till för att skapa din första färdighet. Du kommer att märka när du skapar färdigheten att du behöver koppla den till en kategori. Det finns ingen gräns för antalet färdigheter du kan skapa.

Lägg till färdigheter på en skifttyp

När du har skapat färdigheter kan du lägga till dem i en skifttyp.

Läs mer om hur du lägger till färdigheter för skifttyper här.

Koppla färdigheter till en anställd

Du kan också koppla färdigheter till en anställd:

Läs mer om att koppla färdigheter till anställda här.

Varningsmeddelanden

Quinyx ger information om vilken kompetens en anställd saknar för det skiftet. På så sätt kan chefen omedelbart veta vilken kompetens som behöver kontrolleras eller korrigeras i personaluppgifterna innan skiftet planeras.

 Det finns ett undantag för detta nya varningsmeddelande, och det gäller alla fall där chefer inte har löst varningar när ett basschema lanseras. Om varningar på utrullningen inte var lösta före den här utgåvan kommer Quinyx att visa det gamla varningsmeddelandet "Anställd saknar färdighet(er)" när basschemat öppnas.
Läs mer om att arbeta med färdighetsmallar här och färdighetskategorier här.

Filtrering av färdigheter i schemavyn

Du kan filtrera på färdigheter i schemavyn för att säkerställa att du alltid har de perfekta personerna på rätt skift:

Läs mer om att använda API:er relaterade till inställningar och konfiguration här.


Fick du hjälp?