Låsa & låsa upp schemaperiod

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Lås schemaperiod

Det är möjligt att låsa en period i schemavyn i Quinyx.

Gå till Schema i det övre navigeringsfältet, klicka på menyn med tre punkter och sedan Lås schema.

Välj ett till-datum där all schemadata (skift, stämplingar, frånvaro) kommer att låsas bakåt i tiden.

Det går inte att låsa dagens datum.

Ett låst schema visualiseras med en vit/rosa kant mellan schemat och verktygsfältet. Du kan se datumet som schemat är låst till på vänster sida:

Du kan endast låsa ett schema på en enhetsnivå och inte på avdelnings- eller regionsnivå.

Vad kan redigeras under en låst period?

Du kan lägga till en frånvaro utanför det låsta schemadatumet , även när du visar en period med ett låst schemadatum. Du kan dessutom redigera följande vid eventuell frånvaro som delvis är under en låst period:

  • Attestering
  • Chefens kommentar

Du kan dock inte lägga till/redigera/ta bort en manuell löneart under en låst schemaperiod:

Chefer kan göra ändringar på en som är i en delvis låst period eller när delar av frånvaron är överförd till lön.  Ändringen kan endast göras på den delen av frånvaron som är utanför den låsta perioden och som inte är överförd till lön.

Observera att du inte kan redigera skift, uppgifter eller stämplingar som delvis är i en låst period. Anledningen till denna skillnad vad gäller frånvaro är att skift, arbetsuppgifter och stämplingar påverkar lönen på annat sätt än frånvaro.

Lås upp schemaperiod

Om du vill låsa upp en del av ett redan låst schema ändrar du datumet till ett datum som ligger närmare det datum som du vill öppna schemat för.

Om du låser upp schemat kommer användarna att kunna lägga till/justera skift eller stämplingar under den perioden. För mer information om effekten av den här åtgärden, se Lönefunktionalitet om den låsta perioden är en del av en stängd löneperiod.

API:er

Läs mer om att använda API:er relaterade till relaterade till överföring av lön här.


Fick du hjälp?