Quinyx WFM Mobil v2.26

Uppdaterad av Johannes Nordman

Mobil version 2.26

Stöd för olika typer av rast på skift

Om du har "visa raster" avstängt på ett skift så kommer den anställde inte se schemalagd rast på sitt skift, men den anställde kommer att se den totala rasttiden i tid inuti skiftets detaljinformation.

Denna release inkluderar också:

  • Ny vy för fliken kollegor med rättighetsstyrning
  • Stöd för tyskt språk i information om uppdateringar
  • Stöd för manuell nedladdning av appar


Fick du hjälp?