Mobil - Dra tillbaka ansökan om ledigt skift

Uppdaterad 5/11/18 av Christine

Du kan önska att avboka en bokad intresseanmälan i Quinyx som du har bokat dig på men inte blivit tilldelad ännu. En gul stjärna i kalendern indikerar att du har skickat en intresseanmälan.

  1. I Schemat, klicka på dagen i kalendern som har en stjärna som indikerar skift förfrågan som du gjort och som du nu önskar boka av 
     
  2. Välj Dra tillbaka skiftbokning på din iPhone eller på More Options menyn och Dra tillbaka skiftbokning på din Android.     
                           
     
    Status ändras tillbaka till Boka skift.


Fick du hjälp?