Mobil - Dra tillbaka ansökan om ledigt skift

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du kan önska att avboka en bokad intresseanmälan i Quinyx som du har bokat dig på men inte blivit tilldelad ännu. En gul stjärna i kalendern indikerar att du har skickat en intresseanmälan.

  1. I Schemat, klicka på dagen i kalendern som har en stjärna som indikerar skift förfrågan som du gjort och som du nu önskar boka av 
  1. Välj Dra tillbaka skiftbokning på botten av sidan.  
     
    Status ändras tillbaks till Boka skift.


Fick du hjälp?