version 362

API / Webservice uppdateringar

wsdlUpdateShifts: Det är nu möjligt att lägga till uppgifter på skift via API

wsdlUpdateShifts: Det är nu möjligt att lägga till kostnadsställe, projekt och konto på skift via API

wsdlGetAgreementsV2: Nominella dagar per vecka tillagda i svar

wsdlUpdateAgreementsV2: Nominella dagar per vecka tillagda i request

wsdlGetAgreementTemplatesV2: Nominella dagar per vecka tillagda i svar

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • Time Trackers hanterar nu multipla "sätt till"-operationer på samma datum genom att titta på uppdateringens tidpunkt fallande
  • Nominella dagar per vecka tillagt på avtalsmall och avtal i förberedelse för kommande funktionalitet
  • Uppdateringar relaterade till kommande uppgradering av PHP 7.2
  • Avancerad frånvarorapport är ändrad till att kunna hanteras asynkront
  • Prestandaförbättring avseende lönefil controller HogiaOmfattning
  • Generella prestandaförbättringar för Time Trackers
  • Generella prestandaförbättringar avseende rapportköer

Buggrättningar

  • Korrigering till att Stämplade timmar-rapporten felaktigt fick med kostnad för icke existerande frånvaro i vissa fall
  • Korrigering till att avbrottsskift dolde originalskift och stämpling i vissa fall
  • Rättning av Importera anställda funktionalitet vid import från Windows


Fick du hjälp?