Version 388

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Släppdatum 18 november 2020

Viktig information om utgående e-postavsändare

Vi har tagit bort möjligheten att använda användarens e-postadress . Detta för att säkerställa att anställda får e-post och att följa moderna e-postsystem.

Vi gjorde det av flera skäl, men främst på grund av den feedback vi fått från användare om att deras anställda inte har fått e-post. När vi undersökte detta fann vi att det i nästan alla dessa fall var resultatet av att användarens e-postleverantör markerade meddelandet / meddelandena som skräppost i sina filter även innan de når mottagaren.

Denna förändring kommer att äga rum i den här uppdateringen. Ditt företag behöver inte göra någonting när det gäller konfiguration inom systemet.

Kommande datum för våra releaser

För att säkerställa bästa möjliga support för våra kunder för kopior till RC och produktion under jul- och nyårshelgerna har vi gjort följande ändringar i release-kalendern:

 • Core-391 / Neo-98-release till RC flyttas från 24 december till 21 december 2020
 • Core-391 / Neo-98 release till produktion flyttas från 30 december till 29 december 2020
 • Core-392 / Neo-99 release till RC flyttas från 7 januari till 4 januari 2021
 • Core-392 / Neo-99 release till produktionen förblir som planerat 13 januari 2021

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Fältkortnummer utökas till 255 tecken.

Bug fixar

 • Korrigering av helgdagens regel skapar inte övertidseffekt mitt på dagen när regeln "Vanlig lön för schemalagda timmar saknas" används.
 • Korrigering av godkännande av ledighetsansökan som inte fungerar för lokal chef i vissa fall i mobilapplikationen.

API / webbtjänstuppdateringar

 • Ny slutpunkt wsdlGetBaseScheduleRolledoutHours skapad för att kunna få hur många timmar som rullas ut för ett specifikt basschema under en vald tid och anställd

Följande SOAP API-slutpunkter kommer att avbrytas och tas bort från Quinyx WFM i mitten av januari 2021 (planerad till 2021-01-13)

 • 7.3 wsdlGetUserDefinedFields
 • 7.4 wsdlUpdateUserDefinedFields
 • 7.5 wsdlGetUserDefinedFieldValues
 • 7.6 wsdlUpdateUserDefinedValues
 • 7,7 wsdlGetUserDefinedShifts
 • 7,8 wsdlUpdateUserDefinedShifts
 • 5.2 wsdlUpdateCrmCustomers
 • 5,4 wsdlUpdateCrmRoles
 • 5.5 wsdlUpdateCrmBeställningar
 • 5.6 wsdlGetCrmDecisions

Följande SOAP API-slutpunkter kommer att avbrytas och tas bort från Quinyx WFM augusti 2021. De har redan nu ersatts med REST API-slutpunkter för Neo Forecast. Läs mer om Neo Forecast och den förbättrade funktionaliteten här och om de nya REST API: erna här .

 • 6.2 wsdlGetForecasts
 • 6.3 wsdlUpdateForecasts
 • 6,6 wsdlUpdateForecastV2
 • 6,8 wsdlUpdateForecastsV3
 • 6.4 wsdlGetSalesData
 • 6,9 wsdlGetSalesDataV2
 • 6,7 wsdlGetOptimalStaffing
Klicka här för att visa den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här .
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API: er för att underhålla data och se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten för våra API: er samtidigt som vi växer vår kund- och användarbas har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP-API: er. Dessa begränsningar kommer att genomföras programmatiskt och innebär att vi kommer att genomdriva en gräns för samtidiga samtal per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns och du rekommenderas att implementera en backoff-retry-mekanism för att hantera gränsen. Vi börjar med att införa gränsen på en högre nivå som inte kommer att påverka några kunders användning på RC för teständamål under nästa månad och på produktionen den 14 januari. Gränsen på tio samtidiga samtal kommer att införas den 21 januari och produktionen den 10 februari. Observera att gränsen endast gäller SOAP. När du flyttar från SOAP till Rest under de följande åren kommer alla begränsningar att byggas in i API: et. Var noga med att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?