Version 368

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Ny funktionalitet

Val för Time Tracker - Begränsa till anställningsdatum

I vissa fall när det gäller återanställning av medarbetare så finns det ett behov att kunna begränsa Time Trackers till att titta på anställningsdatumet, även fast det finns transaktioner för medarbetaren före detta datum.

Detta är nu möjligt att definiera på själva Time Tracker inställningen. Detta görs från Inställningar  Tabeller → Time Trackers → Vald Time Tracker

Läs mer om Time Trackers här

API / Webservice uppdateringar

 • wsdlGetEmployees : neoRoles och neoGroups är tillagda i svaret för att identifiera information om vilken grupp/roll en medarbetare tillhör i Neo.
 • wsdlReverseTransactions : Möjlighet att låsa upp en period via API. Läs mer om hur du låser upp en period här
  • Begränsning till 31 dagar
  • Begränsning till 200 medarbetare
 • wsdlMoveEmployees återspeglar nu delningen även i Neo
Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

TLS version upgrade

Technical info, only available in english

All communication with Quinyx products is encrypted using TLS. To ensure all communication stays secure and your customer-data is protected Quinyx needs to deprecate older versions of the TLS protocol below version 1.2.

The difference for end-users is that older browsers and clients not supporting TLS 1.2 will not be able to communicate with Quinyx. One example of such browsers are Internet Explorer 10 and older. Use this website to to test if your web-browser can use TLS 1.2: https://check.quinyx.com

When will the change take place?

 • On the 1st of March 2020 Quinyx will no longer accept TLS version below 1.2 for the Quinyx production environments (app.quinyx.com, web.quinyx.com etc).
 • On the 1st of February 2020 Quinyx will no longer accept TLS version below 1.2 for the Quinyx RC environments (rc.quinyx.com, web-rc.quinyx.com etc).

What is required from us as a customers and users?

 • As a customer, make sure you are using a modern web browser that supports TLS 1.2.
 • Use our website https://check.quinyx.com to verify your browser
 • Verify that your integrations and software supports TLS 1.2Technical details:

After the 1st of March 2020 the following ciphers and TLS-versions will be applied.

Quinyx API-Calls and web: TLS 1.2 with the following ciphers:

ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
ECDHE-RSA-AES128-SHA256
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
ECDHE-RSA-AES128-SHA
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
ECDHE-RSA-AES256-SHA384
ECDHE-RSA-AES256-SHA
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA

Quinyx Images and assets: TLS 1.2 with the following ciphers:

ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
ECDHE-RSA-AES128-SHA256
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
ECDHE-RSA-AES256-SHA384
AES128-GCM-SHA256
AES256-GCM-SHA384
AES128-SHA256

Buggrättningar

 • Korrigering till att wsdlUpdateShiftTypes inte uppdaterar avdelning korrekt på lokala skifttyper. 
 • Korrigering till schema period rapporten inte tillät alla roller att välja datum.
 • Korrigering till att Qmail meddelande visat felaktig information om namn vid skiftbokning. 
 • Korrigering till att felaktig medarbetare visats i tidkortet vid viss frånvarorapportering.
 • Korrigering till "undefined undefined" in schema loggen.


Fick du hjälp?