Introduktion till Prognos och Optimering

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Komma igång

Användning av prognos- och optimeringsverktyg i Quinyx kan hjälpa till att säkerställa att ditt företag är optimerat för de mål det har satt upp att uppnå. Prognos- och optimeringsverktyg kan också hjälpa till att automatisera uppgifter åt dig.

I den här artikeln kommer vi att täcka:

  1. Konfigurera dina indata
  2. Generera en prognos
  3. Variabelvisningsgrupper och beräknade variabler
  4. Optimal bemanningsindikator
  5. Prognosanalys och redigering

Några av de viktigaste funktionerna inom detta område av produkten inkluderar att generera en prognos för dina affärsdrivare, automatiskt generera scheman och tilldela skift, möjliggöra för schemachefer att se var de är över- och underbemannade, samt presentera verktyg du kan använda för att analysera prognostiserade, faktiska och budgeterade data inom företaget.

För att börja konfigurera prognos- och optimeringsverktyg behöver du:

  • Administratörs-/superuser-åtkomst till Quinyx
  • En förståelse för vilka data som används för att driva dina arbetsbehov (försäljning, biljetter, fotfall, etc.)
  • En förståelse för var dessa data finns
  • En teknisk resurs för att integrera källan till dessa data med Quinyx genom att använda våra REST API:er.

Fortsätt läsa nedan för att få en steg-för-steg-guide om hur du konfigurerar dessa verktyg inom Quinyx.

1. Konfigurera din inmatningsdata

Inmatningsdata avser all data som ges till Quinyx från andra system. Data som försäljning kommer från ett försäljningssystem eller en BI-verktyg är exempel på inmatningsdata. Om du vill att Quinyx ska visa din inmatningsdata för schemaläggningsvägledning eller skapa en prognos för din inmatningsdata så måste du skicka data till Quinyx med hjälp av våra REST API:er.

2. Generera en prognos

Nu när Quinyx har tillgång till din inmatningsdata kan Quinyx använda denna data för att generera en prognos för dig med hjälp av en av våra algoritmer. Alternativt kan du generera en prognos utanför Quinyx och sedan skicka den till Quinyx med hjälp av våra REST API:er.

3. Variabelvisningsgrupper och beräknade variabler

Variabler som timmar, kostnader och all inmatningsdata du har bestämt dig för att skapa kan ordnas i grupper för analys och visas/döljas i översikter och schemavyer baserat på vad du vill att dina schemaläggare ska arbeta med.

Läs mer om att konfigurera dina variabelinställningar här men notera att viss information kommer att relatera till Prognosöversikten, vilket vi kommer att ta upp i steg 5.

Du kanske också vill skapa en variabel som beräknas från två separata variabler, som till exempel Löneandel. Detta skulle genereras genom att ställa in en beräknad variabel som använder Prognostiserad kostnad delat med Prognostiserad försäljning. Detta kallas för en beräknad variabel.

4. Optimal bemanningsindikator

En av de största fördelarna med att använda prognos- och optimeringsfunktioner ur ett schemaperspektiv är att kunna se hur optimalt ditt schema är baserat på dina affärsregler. Till exempel (nedan) kan vi visuellt se hur väl vi är bemannade för att möta arbetskraftsbehovet i relation till försäljningsprognosen. Det visar sig att vi är ganska underbemannade!

För att konfigurera den optimala bemanningsindikatorn måste du definiera dina statiska och/eller dynamiska arbetsregler.

När du har ställt in dessa regler kommer du att kunna se din optimala bemanningsindikator i flikarna Schema och Prognos.

5. Prognosanalys och redigering

Prognos-fliken i Quinyx gör det möjligt att redigera prognosdata och analysera och jämföra data mellan enheter. Denna flik kan aktiveras/inaktiveras per användarroll och bör vanligtvis vara tillgänglig för de roller som har behörighet att göra ändringar i den prognostiserade indata och/eller vill undersöka trender i data för en eller flera enheter.

Bra att veta!
Prognoskonfigurationer och prognosrelaterade data kopieras inte till Quinyx RC-miljön. Om du vill använda RC för testning rekommenderar vi att du manuellt konfigurerar dina testkonfigurationer i Quinyx RC och pekar ut eventuella API-relaterade tester till Quinyx RC vid behov.


Fick du hjälp?