Version 0056

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Schema

Frånvaroschema

Ibland läggs frånvaro in långt in i framtiden, innan det finns skift för perioden. I sådana fall skapas inga lönegrundande skift under frånvaron, vilket innebär att den anställde inte får någon ersättning. För att motverka detta har vi stöd för frånvaroscheman som - enkelt förklarat - är veckomallar som kan väljas i frånvarodialogen för att skapa lönegrundande ersättningsskift under frånvaron.

När du sätter upp ett frånvaroschema så väljer du om frånvaroschemat ska 1) ersätta schemalagda dagar, 2) ersätta fria dagar eller ersätta alla dagar.

Det är också möjligt att definiera att skift från frånvaroschema ska anpassas efter nominella timmar per dag enligt den anställdes avtal. Man behöver endast skapa frånvaroschema som innehåller skift som täcker organisationens högsta möjliga heltidsdagsmått (t ex 40tim/v), då Quinyx automatiskt kommer att anpassa frånvaroschemat till den anställdes anställningsgrad.

Så här väljer du frånvaroschema i Neo när du lägger till frånvaro eller godkänner frånvaroansökan:

öppna frånvaroansökan eller lägg till en frånvaro

  1. välj ett frånvaroschema
  2. se utfall av frånvaroschemat
  3. välj vad du vill göra med de skift som den anställde skulle ha jobbat under frånvarotiden (du völjer ett anlternativ för alla skift)
  4. Godkänn/ Spara

Information om den anställda vid schemaläggning

När du bemannar ett skift så ser du en lista på anställda. Vi har nu lagt till matnyttig inofmration per anställd som är tänkt att hjälpa dig att bemanna skiftet med rätt person. Det här är första steget i den utvecklingen. Du kan nu se följande information per anställd:

  • hemmaenhet
  • hemmaavdelning
  • en grå "prick" framför den anställdes profilbild indikerar att den anställde har en frånvaroansökan samtidigt som skiftet
  • en grön "prick" framför den anställdes profilbild indikerar att den anställde har en intresseanmälan samtidigt som skiftet
  • färdigheter

I kommande releaser så kommer vi lägga till mer funktionalitet och sorteringslogik för att underlätta schemaläggningsprocessen ytterligare.

Rättighetsstyrning

I den här releasen har vi ändrat nivå-logiken för behörigheten “schemaläggning”.

Man kommer nu se skift och hitta tillgängliga anställda för roller som är på samma nivå eller nivåer under.

Exempel:

En chef med en roll på nivå 3 kommer nu se skift för anställa med roller på samma nivå eller nivåer nedanför (3, 4, 5, 6). Hen kommer inte se skift för anställda med roller på nivåer ovanför (2, 1).


Fick du hjälp?