Delade medarbetarescenarier

En delad anställd definieras som en person som har den direkta rollen anställd i mer än en grupp (dvs. vanligtvis en avdelning och / eller enhet). Nedan hittar du exempel på de vanligaste scenarierna för delade anställda.

Anställda delade mellan avdelningar

Scenario 1

Kriterier
 • En anställd har direkt roll i två avdelningar under samma hemenhet.
 • Varje avdelning har en chef med skrivrättighet till frånvaro och med direkt roll på nivå 5.
Resultat

Meddelandet skickas till båda cheferna på avdelningarna (som i bilden nedan kallas "M lvl5" - manager, nivå 5).

Observera att på bilden ovan indikerar den gröna färgen att personen med flera roller är samma person.

Scenario 2

Kriterier
 • En anställd har direkt en roll på tre avdelningar under samma hemenhet.
 • Två av avdelningarna har en chef med skrivrättighet till frånvaro och med direkt roll nivå 5. Den tredje avdelningen har ingen med en chefsroll.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på enheten, rollnivå 4.
Resultat

Meddelandet kommer till båda cheferna på avdelningarna (som i bilden nedan kallas "M lvl5" - manager, nivå 5). Enhetschefen kommer inte att få några meddelanden.

Observera att på bilden ovan indikerar den gröna färgen att personen med flera roller är samma person.

Scenario 3

Kriterier
 • En anställd har en direkt roll på två avdelningar under samma region.
 • Avdelningarna har en chef vardera med skrivrättighet till frånvaro och med direkt roll nivå 5.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på den anställdes hemma enhet, roll nivå 4.
Resultat

Meddelandet kommer till cheferna på avdelningarna (som i bilden nedan kallas "M lvl5" - manager, nivå 5). Enhetschefen kommer inte att få några meddelanden.

Observera att på bilden ovan indikerar den gröna färgen att personen med flera roller är samma person.

Anställda delades mellan enheterna

Scenario 4

Kriterier
 • En anställd har direkt roll i två enheter under samma region, en av enheterna är hemenheten.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på den anställdes hemenhet, rollnivå 4.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på annan enhet, rollnivå 4.
Resultat

Meddelandet kommer att skickas till chefen på hemmaenheten (hänvisas till bilden nedan som "M lvl4" - chef, nivå 4). Chefen på "borta" -enheten kommer inte att få något meddelande.

Observera att på bilden ovan indikerar den gröna färgen att personen med flera roller är samma person.


Fick du hjälp?