Version 0066

Uppdaterad av John Öbom

Analys

Rapporter

Men denna release så har vi åtgärdat ett fel som gjorde att man behövde välja en extra dag i datumväljaren när man försökte generera en rapport för en dag

Medlemsskap

Med release 0066 av Neo så släpper vi funktionalitet för delning av personer samt förbättringar för tilldelning av roller.

Delning av anställda

I många organisationer är det vanligt att man delar personer mellan enheter. Tidigare har det gjorts via delning mellan enheter under medarbetaruppgifter. Med den här releasen så lägger vi till den funktionaliteten i rollöversikten för att det bättre ska fungera med konceptet att ge personer roller på olika grupper.

Du kommer åt rollöversikten genom att klicka på rollnamnet under kolumnen roll i Personer. Eller genom att gå till gruppinställningar, klicka på valfri grupp och sen klicka på en person.

För att dela en person öppna rollöversikten för personen och klicka på dela anställd.

Du kan nu välja om du vill dela personen till domän, distrikt eller enhet. Om du delar en person till ett distrikt kommer den bli delad (ärvd) till alla enheter och eventuella avdelningar i det distriktet. Om du delar en person till specifika enheter så kommer den bli delad till de specifika enheterna och (ärvd) till eventuella avdelningar.

Efter att du har valt vart du villa dela personen så klickar du på den gröna knappen dela.

Du kan nu välja om delningen ska ha ett slutdatum. Om du väljer att sätta ett slutdatum så kommer den delade rollen tas bort när slutdatumet är passerat.

Klicka på den gröna dela knappen igen.

Du kommer nu se en blå ikon med texten delad bredvid personens roll under gruppen som du har delat till.

Om du vill avsluta delningen klicka på det röda krysset X bredvid dela ikonen.

Bra att veta:

  • När du delar en person så kommer den alltid få rollen anställd på de grupper du delar personen till.
  • Chefen som lånar en person kan sen välja att ge den delade personen en annan roll på sin grupp genom att använda lägg till roll funktionaliteten.
  • Du kan endast dela till domän, distrikt och enhet. Det går ej att dela till avdelning.
  • Du behöver skrivrättighet på behörigheten inställningar för att kunna dela.
  • I Classic är det möjligt att ställa in om det ska gå att dela till alla enheter eller enbart till enheter inom sitt distrikt. Denna inställning används också i Neo. Så om ni har beslutat att endast tillåta delning inom distriktet så kommer man endast kunna se enheter inom sitt distrikt när man delar en person.
Den nya delningsfunktionaliteten under rollöversikten gäller endast inom Neo. Om du vill att den anställde även ska vara delbar i mobilappen så måste delningen ske via delning mellan enheter under medarbetaruppgifter.

Rollhantering (lägg till roll)

Med den här releasen så hittar du nu också knappen lägg till roll i rollöversikten för en person.

Det här är samma typ av rollhantering som vi har haft innan men vi har nu flyttat in den i rollöversikten för att göra det enklare att tilldela en roll till en person på flera grupper samtidigt.

För att ge någon en roll öppna rollöversikten och klicka på lägg till roll.

Välj den grupp eller grupper som du vill ge personen en roll på.

Klicka på den gröna lägg till knappen.

Välj den roll du vill ge personen samt eventuellt slutdatum för rollen.

Klicka på den gröna lägg till knappen.

Personen kommer nu ha den valda rollen på den valda gruppen eller grupperna.

För att ta bort rollen klicka på det röda krysset X bredvid rollnamnet.

Bra att veta:

  • Du kan endast tilldela roller på grupper som du har skrivrättighet på.
  • Du kan endast tilldela en person samma roll som din egen eller roller på nivåer under din egen.


Fick du hjälp?