Version 339

Uppdaterad av Christine


Quinyx WFM v339 har nu släppts. Version 339 innehåller ett antal nya funktioner och felrättningar.

Nya funktioner

 • Ny metod för mertid upp till x timmar per dag
 • Uppdateringar i logiken för frånvaronotifieringar
 • Kinesiska (traditionell) nu tillgänglig i WP3

API / Web Service uppdateringar

 • wsdlGetScheduleTasks
  • Möjlighet att ange flera schema-ID:n i samma anrop

Webpunch 2 (WP2) kommer att stängas ned i samband med nästa release av Quinyx WFM som är planerad till 2018-07-02. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Quinyx support.

Ny metod för mertid upp till x timmar per dag

Det finns nu möjlighet att räkna på mertid upp till x antal timmar per dag. Detta utökar den befintliga funktionaliteten där endast nominell tid kan vara taket för mertid när schema är valt som arbetstidsmått.När en ny övertidstyp ställs in eller redigeras under Inställningar → Tabeller → Övertidstyper  och arbetstidsmåttet “Schema” väljs kommer två nya val att visas, “Skapa upp till” och “Multiplicera värdet med anställningsgrad”.

Den vänstra kryssrutan “Skapa upp till” möjliggör att ett timantal som skiljer sig från nominella timmar kan ställas in (om denna inställning inte är aktiverad eller om antal timmar är 0, kommer funktionaliteten att fungera som tidigare). Den högra kryssrutan avgör om beräkningen ska ta hänsyn till anställningsgraden eller ej.

Uppdateringar i logiken för frånvaronotifieringar

När en frånvaroansökan skapas eller uppdateras kan en notifiering skickas till relevanta chefer, beroende på Quinyx inställningar. Cheferna får då en notifiering via Qmail och tillhörande pushnotis. Om notifieringar ska skickas beror på enhetsinställningen “Meddela chef vid frånvaroansökan”, som finns under Inställningar → Enheter → Ändra enhet → Meddelanden.

Vi har i denna release uppdaterat funktionaliteten så att frånvaronotifieringar alltid skickas för frånvaroansökningar som är synliga för chefen i översikten och mobilappen. Vi har också ändrat så att ett felmeddelande visas för den anställde när den ansöker om frånvaro och systemet är (fel)konfigurerat på ett sätt som gör att ingen chef kommer att få en notis.

API / Web Service uppdatering

 • wsdlGetScheduleTasks
  • Möjlighet att ange flera schema-ID:n i samma anrop


Felrättningar

 • Rättat att Time Trackers i vissa fall visade olika värden i tidkortet och i Time Tracker-vyn när flera manuella justeringar är gjorda samma dag
 • Minustid kan nu avrundas på samma sätt som andra lönearterFick du hjälp?