Version 0064

Uppdaterad av John Öbom

Analys

Med release 0064 av Neo så lägger vi till stöd för generering och hämtning av ytterligare sju rapporter:

 • Bemanningsrapport
 • Schemalagda timmar
 • Detaljschema
 • Månadsschema
 • Personalliggare
 • Lönerapport
 • Procentuell frånvaro

För att skapa en av ovan nämnda rapporter klicka på namnet för rapporten i menyn på vänster sida:

Klicka på Skapa för att öppna dialogrutan där du kan skapa en ny rapport:

 • Välj den data du önskar använda i rapporten (fält markerade med * är tvingande).
 • Klicka på Skapa.
 • Dialogrutan stängs och du ser statusen på den rapport du just genererade.
 • Så fort statusen har ändrats från "bearbetar" till "hämta" så kan du klicka på den blå texten för att ladda ner din rapport.

För att kunna skapa rapporterna behövs som minst "läsrättighet" på behörigheterna som listas nedan (per rapport):

Bemanningsrapport - Schemaläggning, Frånvaro och Stämplingar

Schemalagda timmar - Schemaläggning, Frånvaro och Stämplingar

Detaljschema - Schemaläggning, Frånvaro och Stämplingar

Månadsschema - Schemaläggning och Frånvaro

Personalliggare - Schemaläggning och Stämplingar

Lönerapport - Schemaläggning, Frånvaro och Stämplingar

Procentuell frånvaro - Schemaläggning och Frånvaro

Schema & Tid

Avrunding av decimaler på Time Trackers

Enligt önskemål så avrundas nu alla Time Trackers till 2 decimaler.

Grundschema

Sortering i Grundschema

Det är nu möjligt att sortera grundschemat på 1) Standardsortering (skiftets starttid), 2) Namn A-Ö 3) Namn Ö-A.

Schema

"Alla anställda" visas i schemavyn

"Alla anställda" (tidigare ett visningsalternativ) visas nu som standard när du går in i schemavyn. Precis som tidigare, om du lämnar schemavyn när ett filter används, kommer filtret fortfarande att vara kvar när du kommer tillbaka till vyn. I en framtida version kommer vi också att lägga till möjligheten att filtrera på anställdas hemmaenhet.

Buggar

Vi har löst olika buggar relaterade till anställdas KPI och statistiken i schemavyn.


Fick du hjälp?