Intjänande av Vuosivapaa och X och V dagar funktionalitet

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Vuosivapaa är en typ av intjänande av årlig semesterkvot som används i Finland. Detta är särskilt vanligt för företag som arbetar inom besöksnäringen och detaljhandeln och krävs enligt lag.

Årlig semester intjänas för varje kalenderår enligt:

 • det faktiska antalet arbetade timmar;
 • annan tid som är att betrakta som arbetstid.

Hur logiken fungerar

En periodiserad time tracker sätts up för att räkna antalet stämplade timmar. Timmarna räknas på olika nivåer där varje nivå genererar en dag vuosivapaa. Det finns en 2-6 månaders buffert innan ackumuleringen startar beroende på sektor. Du kan ställa in detta på den anställdes personliga avtal.

För varje nytt år återställs beräkningen av den uppsatta time trackern. Detta gör att den anställde kan börja tjäna in nya semesterdagar.

Saldot för vuosivapaa-time trackern används tillsammans med en frånvaroorsak med titeln "Vuosivapaa". Varje gång den anställde tar ut en årlig semesterdag/vuosivapaa dras den av från vuosivapaa-timetrackerns saldo.

 Även om skift skapas via integration, förblir den underliggande logiken intakt.

Vousivapaa - hur man ställer in logiken

 1. Skapa en time tracker. Detta görs från Kontoinställningar > Avtal > Time Trackers > Lägg till time tracker .
 2. Skapa en periodiserad time tracker från avtalsmallen. Här lägger du till de olika periodiseringsfaktornivåerna beroende på din sektor.
Ta reda på hur du ställer in och arbetar med Time Trackers här .
 1. Skapa en löneart. Detta görs från Kontoinställningar > Avtal > Lönearter .
 2. Anslut den till Vuosivapaa-time trackern. Detta görs från Avtalsmall > Lönearter > Redigera löneart > Time Tracker > Lägg till.
 3. Skapa en frånvaroorsak och koppla lönearten till den.
 4. Koppla ett frånvaroschema till frånvaroorsaken.

Observera att ditt frånvaroschema bör konfigureras med 7,5 timmars dagsvärde på alla veckodagar oavsett de nominella timmar som anges i avtalsmallen för att logiken ska fungera korrekt.
Ta reda på hur du ställer upp och arbetar med frånvaroscheman här .

X och V dagar

X och V dagar är ett begrepp som används av den finska besökssektorn och som är lagstadgat. För varje vecka på fem arbetsdagar tjänar den anställde två lediga dagar: en är en veckovilodag "V" på minst 30 timmar och den andra en extra ledig dag "X" på minst 24 timmar.

X och V dagar - hur ställer man in logiken?

 1. Avtalsmallen > Tidsregler > aktivera Använd X och V dagars logik
 2. Skapa skifttyper för X och V dagar. Skiftet ska inte räknas som schemalagda eller arbetade timmar och det ska markeras som en fridag.

 1. I Avancerade enhetsinställningar > Grupphantering > [Enhet] > Avancerade enhetsinställningar > Skift så väljer du motsvarande skifttyper som ska användas.


Fick du hjälp?