Avtalsmallar - Lön

Uppdaterad av Daniel Sjögren

För att se lönekostnader i Quinyx kan du definiera en standardlönesats i avtalsmallen i avsnittet Lön.

Lön / Löner

Kryssa i rutan Timanställd om du vill att detta avtal ska vara varje timme per timme. Avmarkera rutan för att ange specifik månads- eller timlöninformation:

Beräkningen månadslön / (4,2857 veckor * arbetstid per vecka) används som standard. Till exempel: Månadslön 25 000 / (4,2857 * 40) = Timkostnad 145,83).

Du har också möjlighet att använda en egen delningsfaktor som du ställer in dig själv. Detta gör att Quinyx kan beräkna en genomsnittlig timlön. I det här fallet lägger du till en egen delningsfaktor genom att ange hur många arbetstimmar per månad månadslönen ska delas med.

Klicka på Lägg till för att lägga till ytterligare löner som kommer att träda i kraft i framtiden. De kommer att visas under Kommande.

Sociala kostnader

Sociala kostnader är procenten av både nettokostnad och lönekompensation tillsammans. Klicka på Lägg till för att ange den här informationen Under typ väljer du Frånvaro eller Social.

Som exempel, låt oss säga att en anställd är planerad att arbeta 160 timmar, som alla genererar baslön till 120 SEK per timme. De har en ledighetskompensation på 12% och sociala kostnader på 25%.

 • Beräkna grundlön → 160 timmar x 120SEK/h = 19 200SEK
 • Beräkna ledighetskompensation → 19 200SEK x 12% = 2 304SEK
 • Beräkna sociala kostnader → (19 200SEK + 2 304SEK) x 25% = 5 376SEK
 • Total kostnad = 19 200 + 2 304 + 5 376 = 26 880SEK
 • Eller ett snabbare sätt att beräkna total kostnad = ((160 x 120SEK) x 1,12) x 1,25 = 26 880SEK

Anställdes ålder

Detta används för att lägga till ytterligare lönekostnad för anställda när de når en viss ålder.

Välj Utgångspunkt för beräkning. Alternativ är:

 • Samma kalendermånad
 • Exakt kalenderdag
 • Nästa kalendermånad

Arbetade år

Du kan redigera lönjusteringen med antalet arbetade år. Välj utgångspunkt för beräkningen av år. Alternativ inkluderar:

 • Samma kalendermånad - (anställningsdatum)
 • Exakt kalenderdag - (anställningsdatum)
 • Nästa kalendermånad - (anställningsdatum)
 • Samma kalendermånad - Bransch startdatum
 • Exakt kalenderdag - Bransch startdatum
 • Nästa kalendermånad - Bransch startdatum

Bransch startdatum definierar du under Medarbetardetaljer för den anställde.

Läs mer om att använda API:er relaterade till avtal här.


Fick du hjälp?