Översiktsvyn för grundscheman

Uppdaterad av Leigh Hutchens

I översiktsvyn ser du en lista på alla grundscheman som du har skapat och alla grundscheman som är skapade på din enhet av kollegor med samma systemroll som du har.

Den här listan sorteras baserat på tidpunkten för respektive grundschemas senaste uppdatering. Det grundschema som uppdaterades senast visas högst upp i listan.

Namn

Du namnger grundschemat när du skapar ditt nya grundschema, alternativt när du kopierar ett befintligt grundschema. Grundschemats namn måste vara unikt. Namnet måste vara unikt för den aktuella gruppen, dvs för den avdelning eller enhet eller region som för närvarande är vald i gruppväljaren.

Status

Utkast

Ett grundschema har denna status när det har skapats men inte rullats ut, och inte heller publicerats, ännu. Då syns det här men inte i schemat.

Utrullning pågår

Grundschemat håller på att rullas ut. En måttstock indikerar hur långt utrullningen kommit. När grundschemat har den här statusen så kan du inte göra några ändringar i det, men du kan jobba i övriga delar av applikationen.

Utrullat

Den här statusen har ditt grundschema när det har rullats ut, oavsett om samtliga eller endast ett urval av grundschemats medarbetare rullats ut. Du kan se i statuskolumnen vilka datum som grundschemat har rullats ut för. Om grundschemat har rullats ut flera gånger så visas datumen för den senast valda utrullningsperioden i statuskolumnen. Om det valda grundschemat bryter mot avtalsregler så visas även det här. Klicka in i grundschemat i fråga för att hantera respektive varning.

Utrullning misslyckades

Denna status visas om utrullningen av grundschemat misslyckades på grund av större fel såsom att systemet tillfälligt inte kan nås. Om utrullningen misslyckas så betyder inte det att hela utrullningsprocessen har misslyckats. Skift kan ha skapats i schemat. Av den anledningen så är det viktigt att rulla ut grundschemat vars utrullning misslyckades en gång till. På så sätt så ser du till att alla skift i grundschemat skapas i schemat. Skift som skapades under den misslyckade utrullningen kommer inte dupliceras om du rullar ut igen.

Senast ändrad

I den här kolumnen visas senaste tidpunkten som en ändring gjordes i grundschemat. Ändringen behöver inte ha rullats ut för att tidpunkten i den här kolumnen ska uppdateras.

Åtgärder

  • Dölja grundscheman: I Quinyx kan du inte ta bort grundscheman som någon gång har rullats ut, men du kan arkivera dem. Du kan arkivera både utrullade grundscheman men även utkast som aldrig rullats ut. För att arkivera ett grundschema så klickar du på knappen längst till vänster i åtgärdskolumnen i vyn där alla grundscheman listas. Om du vill visa dina arkiverade grundscheman klickar du på de tre prickarna i det övre högra hörnet i samma vy följt av "Visa arkiverade grundscheman". Du kommer att kunna urskilja arkiverade grundscheman från icke-arkiverade tack vare att en grå stämpel där det står "Arkiverad" visas bredvid arkiverade grundschemans namn. Så länge ett grundschema är arkiverat så kan du inte gå in i det eller utföra några åtgärder på det förutom att avmarkera det. För att avarkivera, klicka på samma knapp som du gjorde för att arkivera det. För att dölja dina arkiverade grundscheman igen klickar du på ellipsen uppe i högra hörnet igen följt av ”Göm arkiverade grundscheman”.
  • Kopiera: Kopierar valt grundschemas innehåll. Standardstatus för den kopierade versionen är "Utkast". När du gör ändringar i den kopierade versionen så kommer de inte att återfinnas i originalversionen. De är helt separata Grundscheman.
  • Byt namn: Välj ett nytt namn. Namnet måste vara unikt.
  • Radera: Radera grundscheman som inte är utrullade. Utrullade Grundscheman kan inte raderas.
Klicka här om du vill titta på en grundschema instruktionsfilm.


Fick du hjälp?