Ingångsdata

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Prognosvariabler är det som driver behovet för bemanning. Flera kan konfigureras för att möta dem krav som finns från organisationens behov.

En variabel är ofta summa försäljning, antal gäster, antal köpta varor etc.

För att kunna lägga till variabler måste modulen Prognos vara aktiverad för er organisation samt att användaren har rollen Account owner/Manager.
  • Gå till Optimiseringsinställningar > Variabelinställningar.
  • Välj Lägg till.

Namn

Detta är det namn som du vill använda för variabeln. Exempelvis "Nettoförsäljning", "Gäster" eller "Köpta varor".

Upplösning

Här väljer du på vilken upplösning som er organisation kommer att skicka in datan på. Om ni enbart kommer att använda er av data och skicka in per timme ska ni välja 60 minuter. Om ni kommer att skicka in data på 15 minuters nivåer väljer ni 15 minuter.

Upplösning kan inte ändras vid ett senare tillfälle så säkerställ att värdet här motsvarar den upplösning som ni vill använda och ladda upp data till systemet.

Beskrivning

Detta är beskrivningen för variabel för att lättare kunna identifiera den om flera variabler används med snarlika namn.

Typ

Detta är typen av variabel vilket används för statistik avseende typ. Ställ in den typen som motsvarar den data ni skickar in. Exempelvis Netto försäljning, Transaktioner etc

Ändelse

Används inte för närvarande men kommer att kunna reflektera exempelvis valutasymbol eller liknande i framtida vyer.

Externt ID

Detta är variabelns externa ID (i API motsvarar denna externalForecastVariableId ) Denna behövs för att vid integration skicka data till rätt variabel i systemet. Exempelvis så kan datat som motsvarar försäljningen som kommer från kassasystemet ha nummer P3201, detta nummer så då användas som Externt ID.

Efter att du har lagt till variabler motsvarande den data ni kommer att skicka in till Quinyx kan du fortsätta att ställa in prognos på kontoinställningsnivå.


Fick du hjälp?