Quinyx WFM Mobil 3.0.1

Uppdaterad av Johannes Nordman

Förbättrad geofencing

  • Förbättra stämplinglingspåminnelser så att varning när du lämnar arbetsplatsen kommer tidigare
  • Uppdatera min position val i stämpla in sidan
  • Generella förbättringar och uppdateringar för geofencing


Fick du hjälp?