Mobil - Snabbstart

Uppdaterad av Daniel Sjögren

För att ladda ner Quinyx-appen, gå till App Store eller Google Play och sök efter Quinyx. Ladda ner Quinyx Mobile .

Logga in

  1. Skriv in din mailadress
  2. Ange ditt lösenord

Du kan återställa ditt lösenord om du har glömt det. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till dig. När du får den, klicka på länken och följ instruktionerna. När du kommer till skärmen som säger att ditt lösenord har uppdaterats, gå tillbaka till Quinyx-appen för att logga in.

Schema

Välj Schema för att se när du ska arbeta.

Svart indikerar dina tilldelade skift.

Du kan begära att komma ur ett schemalagt skift genom att välja att göra ett skift bokningsbart. Dina kollegor och chef kommer att se en blå prick. Du kan också begära att få byta skift med en kollega (som du har kommit överens med) - båda dessa typer av förfrågningar måste godkännas av din chef.

Rött anger ledighet som du har ansökt om och/eller som är godkänd.

Blå visar skift som någon annan vill ge bort.

Gult indikerar obemannade, tillgängliga skift. Välj Boka skift om du är intresserad av att arbeta.

Grön visar intresseanmälningar som du har skickat till din chef för att indikera att du är villig att ta fler pass under perioden.

En stjärna indikerar ett skifte som du har begärt men begäran har ännu inte godkänts av din chef.

Schemafilter

I det övre hörnet av Schema-vyn finns ett filteralternativ. Välj filtret för att välja vad du vill se i appen. Detta är viktigt om du till exempel vill se om det finns lediga skift på andra orter.

Stämpla in och ut

Stämpla in och ut genom att välja Stämpla in ifrån huvudmenyn.

Attestera stämplad tid

Efter ditt skift kan du godkänna/attestera dina stämplade timmar.

  1. Välj fliken Attest från huvudmenyn.
  2. Tryck på medarbetarcirkeln för att godkänna/attestera ett specifikt datum. Tryck på medarbetarcirkeln i den översta bannern för att godkänna/attestera alla datum i beräkningsperioden fram till dagens datum. Om något inte stämmer kan du istället lägga till en kommentar genom att trycka på tiden.

Ytterligare egenskaper

  • Du kan skicka en tillgänglighet om du är intresserad av fler timmar.
  • Ansök om frånvaro under Frånvaroansökan.
  • Du hittar dina meddelanden och kan kommunicera med din chef och kollegor under menyn QMail.
  • På MinSida kan du ladda upp/ta en bild, uppdatera din personliga information och prenumerera på din Quinyx-kalender.
  • Du kan se olika Time Tracker-saldon och lönetypsutfall för en period genom att välja


Fick du hjälp?