Skapa en ny kund i Quinyx

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Skapandet av en kund görs av en Applikationsspecialist från Quinyx i början av ditt projekt. Applikationsspecialisten kommer att aktivera modulerna som ingår och lägga till grundläggande information om din organisation samt en kontaktperson. Applikationsspecialisten kommer sedan att skapa en Kontoinnehavare för ditt konto så att du kan logga in och börja utforska Quinyx.

När kundkontot är skapat skapas också den första enheten i din struktur. Vi kallar detta för Huvudenheten. Denna enhet har unika egenskaper och du behöver gå igenom enhetsinställningarna för denna huvudenhet innan du skapar några ytterligare enheter i din organisation.

Alla andra enheter du skapar kommer att ärva inställningar från denna huvudenhet och kan anpassas.
Läs mer om att bygga en organisationsstruktur här.


Fick du hjälp?