Skapa en ny kund i Quinyx

Uppdaterad 11 months ago av Leigh Hutchens

Skapandet av kund görs av en applikationsspecialist från Quinyx i början av ditt projekt. Applikationsspecialisten aktiverar de moduler som ingår och lägger till grundläggande information om din organisation samt en kontaktperson. Applikationsspecialisten skapar sedan en kontoägare för ditt konto så att du kan logga in och börja utforska produkten.

När kundkontot skapas skapas också den första enheten i din struktur. Vi kallar detta "huvudenheten". Denna enhet har unika egenskaper och du måste gå igenom enhetsinställningarna för denna huvudenhet innan du skapar ytterligare enheter i din organisation. Observera att alla andra enheter du skapar kommer att ärva inställningar från denna huvudenhet och kan anpassas.

Läs mer om att bygga en organisationsstruktur här .


Fick du hjälp?