Version 0059

Uppdaterad av John Öbom

Analys

I och med den här releasen så lanserar vi Analys.

Analys är platsen inom Neo där du kommer att kunna skapa rapporter, visa statistik och visualisera data.

Vi kommer kontinuerligt att lägga till ny funktionalitet i den här delen av Quinyx och i den här första releasen kommer vi att släppa rapporteringsdelen av Analys tillsammans med möjligheten att skapa "Schemaperiodsrapporten" i Neo och ladda ner några av de rapporter som genererats i Classic.

Den första sidan som du ser när du klickar på ikonen Analys är "alla rapporter":

Här kan du hämta de rapporter du har skapat, se när de skapades samt se statusen på varje rapport.

De rapporter som kommer hamna i denna lista just nu är:

 • Schemaperiod- skapad i Neo eller Classic
 • Tid - kostnad - skapad i Classic
 • Schema - kostnad - skapad i Classic
 • Löneunderlag - skapad i Classic
 • Dagschema - skapad i Classic
 • Frånvaro - skapad i Classic
 • Stämplade timmar - skapad i Classic
 • Summering per anställd - skapad i Classic

Schemaperiodsrapport

För att skapa och hämta schemaperiodsrapporter klicka på "period" i den vänstra menyn

Klicka på Skapa för att öppna dialogrutan där du kan skapa en ny schemaperiodsrapport:

Välj regioner eller enheter

Välj Schemaperiod eller Avstämningsperiod

Klicka på Skapa

Dialogrutan stängs nu och du ser statusen på den rapport du just genererade

Så fort statusen har ändrats från "bearbetar" till "hämta" så kan du klicka på den blåa texten för att ladda ner din rapport.

För att kunna generera schemaperiodsrapporten behöver du minst läsrättighet på behörigheten schemaläggning i Neo

Schema & Tid

Grundschema

Preliminära nominella timmar

Fram till och med den här release:n så har man kunnat se schemalagda timmar för anställda i grundschemat för hela repetitionsmönstret (oavsett vilken vy du är i):

I och med den här release:n så kan du se samma schemalagda timmar för hela repetitionsmönstret, men nu har vi även lagt till:

 • preliminära nominella timmar i repetitionsmönstret
  • Med "preliminära" avses att det här antalet timmar kan komma att ändras om du skulle rulla ut grundschemat över en tidsperiod i Schema där en eller flera anställdas avtal har ändrats. Anledningen till att det skulle kunna ske är att genomsnittliga nominella timmar per vecka hämtas från varje anställds avtal för att sen multipliceras med antalet veckor i repetitionsmönstret.
 • skillnad mellan schemalagda timmar i repetitionsmönstret och preliminära nominella timmar i repetitionsmönstret

Detta ser nu ut så här:

Veckovy

Med den här release:n släpper vi också funktionen att se grundscheman per vecka:

För att enkelt gå från en vecka till en annan använder du de inramade pilarna nedan:

Uppdaterad logik vid utrullning

I föregående release förbättrades logiken för utrullning av grundscheman (klicka här för att komma till release notes för föregående release). Dock så rullades inte skift ut om de hade uppdaterats i grundschemat sedan de rullats ut samtidigt som de hade raderats i schemat. Detta är nu åtgärdat, så skift i Schema kommer rullas ut på nytt även om de har uppdaterats i Grundschema.

Schema

I och med den här releasen så kan du filtrera på skift som kommer ifrån olika utrullade grundscheman.

 1. Gå till filter i schemavyn
 2. Välj en eller flera grundscheman i listan
 3. Alls skift som kommer från ett visst grundschema visas i schemavyn.

Rättade buggar

Employee KPIs
 • Frånvaroskift räknas nu som arbetade timmar när inställningen "aktiv tid" på frånvarotyper är vald.
 • Frånvaroskift räknas nu som schemalagda timmar när "räkna som schemalagda timmar" på skift eller skifttyp är vald.
 • Arbetade timmar räknas nu som arbetade timmar när "Räkna som arbetade timmar" på skift eller skifttyp är vald.


Fick du hjälp?