Version 0140

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 10 augusti 2022

Ny funktionalitet

Ingen ny funktionalitet vid detta tillfälle.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • När du lägger till en uppgift till ett skift i schemat kommer uppgiftens standardtid att vara samma tid som skiftet. Den här ändringen har gjorts på grund av en populär efterfrågan. Fram till den här versionen har det fungerat på det här sättet i Grundschema men inte i Schema.
  • Från och med den här versionen har möjligheten att inkludera variabeln Prognoskostnad i rapporterna om stämplade timmar, schemakostnad och tidskostnad tagits bort. Anledningen till detta är att variabeln ingick i vår gamla prognosmodul som inte längre används.

Buggfixar

  • Löste ett problem som gjorde att varningen Stämpling saknas försvann vid filtrering på Typ eller Avdelning under Uppgifter.

Träningsmaterial

Glöm inte att titta på utbildningsvideorna som finns tillgängliga i HelpDocs! Videorna täcker:

  • Konfiguration och inställningar
  • Schema & Tidshantering
Klicka här för att se Quinyx WFM-träningsvideor.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Nya valideringar för wsdlUpdateEmployees

När du skapar eller uppdaterar en anställd via SOAP API, läggs validering till för tecken som inte stöds på följande platser: givenName, familyName, staffCat, address1, address2, zip, city, country, locale, loginId, cardNo, info, legalGuardianName.

Om du försöker uppdatera en eller flera av dessa inställningar inklusive tecken [(\|\]\/~+@!%^&*={};:?><')] kommer du att få ett valideringsfel.

För phoneNo, cellPhone, NextPhone är endast möjliga tecken mellanslag 0-9, punkt ., plus +, bindestreck - och /

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?