Öppettider - ordinarie och avvikande öppettider

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du kan ladda upp öppettider via REST API. Läs mer här.

Öppettider är konfigurationen av öppnings- och driftstider inom specifika enheter och definierar den period under vilken efterfrågan uppstår.

Öppettider kan konfigureras antingen direkt i Quinyx eller i Pythia (Quinyx AI-optimering) och dessa öppettider används för närvarande endast av Quinyx lösning för prognostisering av efterfrågan för att säkerställa att efterfrågan endast prognostiseras under enhetens faktiska öppettider. 

De konfigurerade öppettiderna kommer inte att visualiseras eller användas någonstans i Schemavyn eller någon annanstans i Quinyx, utanför Quinyx-algoritmerna.

Konfiguration av öppettider i Quinyx

Om du redan har öppettider konfigurerade i Pythia (AI-optimering) och du vill börja använda öppettider i Quinyx, vänligen kontakta din Quinyx representant.

Öppettider bör konfigureras antingen i Quinyx eller i Pythia (AI-optimering), men inte i båda. I Quinyx kan du konfigurera öppettider i Gruppinställningar > Öppettid > Standard och avvikande öppettider.

Behörigheter för öppettider

För att lägga till, ta bort eller redigera standard- eller avvikande öppettider behöver du ha skrivbehörighet till Inställningar för att få tillgång till Gruppinställningar, men även till Öppettider. Användare med läsbehörighet till Inställningar eller Öppettider kan se öppettiderna men de kan inte göra några justeringar.

Lägg till öppettider

Användare med skrivåtkomst till Inställningar och Öppettider kan lägga till öppettider.

Öppettider kan endast definieras på enhetsnivå i Gruppinställningar genom att välja den enhet som du vill konfigurera öppettider för i hierarkin i det övre högra hörnet av skärmen.

När du konfigurerar öppettider kan du skilja mellan standardtider och avvikande tider.

Standardtider = allmänna öppettider inom enheten som tillämpas under en längre tid
Avvikande tider = tillfälliga ändringar av öppettider som tillämpas inom en given tidsperiod
Lägg till ordinarie tider

Välj Lägg till > Ordinarie öppettid i det övre högra hörnet. I sidopanelen kan du konfigurera:

Konfiguration

Beskrivning

Gäller från

Välj från vilket datum de konfigurerade öppettiderna ska gälla.

Du kan inte välja samma datum som en tidigare ordinarie öppningstidskonfiguration. Inget gäller från-datum är möjligt att konfigurera, och konfigurationen antas vara effektiv tills nya standardöppningstider har konfigurerats. En ny ordinarie öppningstidskonfiguration kommer automatiskt att ställa in giltighetsdatumet till att vara datumet före giltighetsdatumet för den nya konfigurationen.

Veckodag

För perioder längre än en vecka så kommer samma tider att gälla för samma veckodag under alla veckor.

Öppet

Per veckodag kan du välja tiden när platsen är öppen eller stängd den specifika dagen. Detta görs genom att se till att checkrutan Öppen är markerad. Om platsen är stängd en viss veckodag, avmarkera checkrutan. Som standard antar vi att enheten är öppen.

Tidsram

Ange tid för dagen då platsen är öppen. Som standard anges 08:00-17:00. Öppettider är endast möjliga att konfigurera på timnivå (t.ex. stängning 20:45 är inte möjligt). Om din plats är öppen efter midnatt och tidsramen är till exempel från 08:00-03:00, vänligen fyll i den som sådan på samma rad, du behöver inte ange tidsperioden efter midnatt nästa dag

Om din plats är öppen längre än 24 timmar åt gången, till exempel 08:00 till 12:00 nästa dag, använd flera dagar för att konfigurera korrekta öppettider:

Om din plats är öppen 24/7, vänligen ange tidsramen 00:00-00:00.

Det är möjligt att ställa in öppettider på 15 minuter. Du kan ange de nödvändiga värdena antingen genom att skriva direkt i fältet eller genom att välja klockan och välja rätt timmar i rullgardinsmenyn.

Lägg till avvikande öppettider
När du lägger till avvikande öppettider kommer öppettiderskonfigurationerna för den valda tidsramen att åsidosätta de konfigurerade ordinarie öppettiderna för den angivna tidsramen. För perioder utanför där avvikande öppettider tillämpas används ordinarie öppettider.

Välj Lägg till > Särskilda öppettider i det övre högra hörnet. I sidopanelen kan du konfigurera:

Konfiguration

Beskrivning

Namn

  • Ange valfritt namn för att identifiera den period för vilket avvikande öppettider gäller
  • Teckengränsen är 45 tecken

Gällande datum

Välj det datumintervall för vilket de konfigurerade öppettiderna ska gälla. Du kan inte välja en period som överlappar med en annan avvikande öppettidskonfiguration.

Veckodag

Samma konfigurationsmöjligheter som för ordinarie öppettider, se ovan.

Öppet

Samma konfigurationsmöjligheter som för ordinarie öppettider, se ovan.

Tidsram

Samma konfigurationsmöjligheter som för ordinarie öppettider, se ovan.

Redigering av öppettider

Användare med skrivåtkomst till Inställningar och Öppettider kan redigera öppettider genom att välja penn-ikonen för någon av öppettiderskonfigurationerna.

Om giltighetsdatumet justeras för en ordinarie öppningstidskonfiguration så kommer detta även att justera giltighetsdatumet för föregående ordinarie öppningstidskonfiguration, om tillämpligt. Om datumen för giltighetsdatumen justeras för en avvikande konfiguration av öppettider, kommer ordinarie öppningstiderna, om tillämpligt, att tillämpas igen.

Radera öppettider

Användare med skrivbehörighet till Inställningar och Öppettider kan radera öppettider genom att välja raderings-ikonen för någon av öppettidskonfigurationerna.

Om en standardöppningstidskonfiguration raderas kommer detta att justera giltighetsdatumet för föregående standardöppningstidskonfiguration, om tillämpligt. Om en speciell konfiguration av öppettider tas bort, kommer standardöppningstiderna, om tillämpligt, att tillämpas igen.

Kopiera öppettider

Användare med skrivåtkomst till Inställningar och Öppettider kan kopiera öppettider genom att välja kopierings-ikonen för någon av öppettiderskonfigurationerna och kopiera samma öppettider till en annan tidsperiod.

Filtrera och sök efter öppettider

När du konfigurerar öppettider kan du filtrera i listan av öppettidskonfigurationer för att endast visa de år du är intresserad av. Om inget väljs kommer alla år att visas som standard. Du kan filtrera på vilket år som helst som du har konfigurerat öppettider på.

När du konfigurerar avvikande öppettider kan du söka i listan över öppettider för att bara visa de konfigurationer du är intresserad av.

Öppettider och efterfrågeprognoser

De öppettider som konfigurerats per enhet eller per attribut/variabel beaktas som standard av Quinyx algoritm för prognostisering av efterfrågan. Detta innebär att prognosen inte skapas utanför öppettiderna och att alla prognosvärden utanför öppettiderna blir 0. Om inga öppettider har konfigurerats för en specifik enhet antas enheten inte ha några specifika öppettider och prognos kommer att skapas inom timmarna baserat på historiska data.

Konfigurationer för öppettider är viktiga i fall där öppettiderna ofta ändras och du har historiska faktiska uppgifter om tider på dagen då platsen skulle vara stängd.

Överlappande öppettider i samma konfiguration

En extra varning visas när en användare försöker lägga till överlappande öppettider i samma konfiguration. Varningen visas när öppningstiden för en dag är före stängningstiden för föregående dag. Denna kontroll tillämpas endast inom samma konfiguration, inte över flera konfigurationer.


Fick du hjälp?