Frånvaroinställningar

Uppdaterad 2 months ago av Daniel Sjögren

Frånvarotyper skapas för att gruppera frånvaroorsaker i vissa rapporter och bestämmer i vissa lönesystem var en transaktion hamnar i lönefilen. Du kan för varje frånvarotyp ange om den ska generera lön (men inte vilken löneart) för den anställde och om den kommer att betraktas som arbetad tid. Du kan också ställa in om frånvarotypen ska betraktas som sjukdom, ledighet, semester eller annan typ av frånvaro.

Om du väljer att frånvarotypen ska betraktas som sjukdom eller permission och associerar denna till en frånvaroorsak, där du väljer att de kopplade lönearterna ska generera ytterligare lönearter. kommer lönearterna för sjuk-OB respektive Permissions-OB att genereras istället för "vanlig" OB löneart.

Lista över frånvarotyper

Genom att klicka på "Frånvaroinställningar" under rubriken "Frånvarohantering" kan du skapa, redigera och sortera frånvaroorsaker samt hantera frånvarotyper:

För att skapa en ny "frånvaroorsak" måste du först lägga till en giltig "frånvarotyp"

Hantera frånvarotyper

För att hantera frånvarotyper, klicka på "..." i det övre hörnet på sidan och välj "Hantera frånvarotyper."

Från panelen "Hantera frånvarotyper" kan dina frånvarotyper läggas till, uppdateras och raderas.

Lägg till frånvarotyper

Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet så visas en ny dialogruta:

När du konfigurerar en ny typ av frånvaro kan du:

 1. Namnge din frånvarotyp
 2. Välj om det ska betraktas som sjukdom, semester eller permission (inte obligatoriskt).
 3. Välj om det ska vara lönebaserat (inte obligatoriskt).
 4. Välj om det ska räknas som arbetade timmar (inte obligatoriskt).

Spara när du är klar och din nya frånvarotyp visas i listan.

Redigera frånvarotyper

Klicka på pennikonen bredvid frånvarotypen som du vill redigera. En ny dialogruta visas:

Redigera informationen du vill ändra och spara när du är klar för att lagra dina ändringar.

Ta bort frånvarotyp

Klicka på papperskorgs-ikonen bredvid den frånvarotyp som du vill ta bort. Ett bekräftelsemeddelande visas:

Klicka på ta bort om du vill fortsätta med att radera frånvarotypen. Frånvarotypen raderas sedan och dialogrutan stängs.

Om frånvarotypen är associerad med en frånvaroorsak är det inte möjligt att ta bort den. Ta bort associationen mellan frånvarotypen och frånvaroorsaken för att fortsätta med borttagningen.

Hantera frånvaroorsaker

När du har skapat en frånvarotyp kan du skapa en ny frånvaroorsak.

För att lägga till en frånvaroorsak, klicka på "Lägg till frånvaroorsak" i listvyn så visas en ny dialogpanel.

När du konfigurerar en ny frånvaroorsak kan du:

 1. Ge din frånvaroorsak ett namn, förkortning och frånvarokod.
 2. Länka den till en befintlig frånvarotyp.
 3. Konfigurera beräkningsreglerna.
 4. Definiera hur den nya frånvaroorsaken ska påverka befintliga skift.
 5. Tillämpa eventuella ytterligare, avancerade konfigurationer.
Observera att kryssrutan "Aktivera valda lönearter på avtalsmallar" är avmarkerad som standard. Om du markerar den här rutan aktiveras alla löner i avtalsmallen, men när du sparar frånvarotypen här kommer kryssrutan att avmarkeras. Sammanfattningsvis kommer ändringarna att tillämpas på avtalsmallen, men kryssrutan återställs alltid till avmarkerad. Detta är förväntat beteende.

Spara när du är klar och din frånvaroorsak visas i listan över frånvaroorsaker.

För att redigera, klicka på namnet på frånvarotypen du vill ändra. För att radera, klicka på tillhörande papperskorgen.

Anslutna lönearter

För varje frånvaroorsak kan du skapa en ny koppling till en befintlig "löneart".

I listvyn kan du se om en löneart är kopplad till den specifika frånvaroorsaken. För att konfigurera det kan du klicka på klicka på gem-ikonen bredvid frånvaroorsaken du vill hantera:

Från panelen "Koppla lönearter" har du en översikt över de olika lönearterma som är kopplade till specifik frånvaroorsak. Här kan du:

 1. Lägg till en ny löneart genom att klicka på ikonen "+".
 2. Redigera en befintlig löneart genom att klicka på "penn" -ikonen.
 3. Ta bort en befintlig löneartskoppling genom att klicka på ikonen "papperskorgen".

När du lägger till eller tar bort en löneart kan du också definiera avancerade konfigurationer som är unika för den kombinationen frånvaroorsak - löneart.

När du skapar en koppling till en löneart skapar du länken mellan en specifik frånvaroorsak och en befintlig löneart. Läs artikeln Visa, lägg till och redigera lönearter för att lära dig hur du skapar en ny löneart.
Läs mer om att använda API-relaterad frånvaro här.


Fick du hjälp?