Mobil - Ansöka om lediga skift

Uppdaterad 7/10/20 av Leigh Hutchens

Du kan önska att ta obemannade skift i Quinyx mobilapp. En gul boll i kalendern indikerar att det finns obemannade skift.

  1. Välj en dag som har Gul boll 
  2. Klicka på önskat Ledigt skift 
  3. Klicka på Boka skift, längst ner på sidan.

 Du får ett Qmail när ett beslut om din förfrågan har tagits


Fick du hjälp?