Mobil - Ansöka om lediga skift

Uppdaterad 19/1/21 av Leigh Hutchens

Du kan önska att ta obemannade skift i Quinyx mobilapp. En gul boll i kalendern indikerar att det finns obemannade skift.

  1. Välj en dag som har Gul boll 
  2. Klicka på önskat Ledigt skift 
  3. Klicka på Boka skift, längst ner på sidan.

När du klickat på boka skift kommer skiftet markeras med en stjärna och texten "skiftbokningsförfrågan". Du får ett Qmail när ett beslut om din förfrågan har tagits


Fick du hjälp?