Mobil - Ansöka om lediga skift

Uppdaterad 12/1/20 av Leigh Hutchens

Du kan önska att ta obemannade skift i Quinyx mobilapp. En gul boll i kalendern indikerar att det finns obemannade skift.

  1. Välj en dag som har Gul boll 


  2. Klicka på önskat Ledigt skift 


  3. Klicka på Boka skift, längst ner i din iPhone. Om du har en Android, välj More Options menyn uppe till höger och sedan Boka skift.
                           
     Du får ett Qmail meddelande när ett beslut om din förfrågan har tagits

Fick du hjälp?