Mobil - Ansöka om skift

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du kan önska att boka obemannade skift eller skift som gjorts tillgängliga för bokning av en kollega i Quinyx mobilapp. En gul ikon i kalendern indikerar att det finns obemannade skift och en blå ikon indikerar skift som gjorts tillgängliga för bokning av en kollega.

  1. Välj en dag som har en gul ikon eller blå ikon
  2. Klicka på önskat bokningsbart skift 
  3. Klicka på Boka skift, längst ner på sidan.

När du klickat på boka skift kommer skiftet markeras med en stjärna och texten "skiftbokningsförfrågan". Du får ett Qmail när ett beslut om din förfrågan har tagits.

Få notiser om obemannade skift och tillgängligheter

Du kan välja att få meddelanden om obemannade skift eller tillgänglighetsobjekt i mobilappen. Om du vill få ett meddelande går du till Inställningar > Aktivera notifkationer för nya obemannade skift som matchar tillgänglighet och intresseanmälan.


Fick du hjälp?