Pausa avisering

Uppdaterad av Daniel Sjögren

När ett skift / uppgift, lämna ansökan och / eller frånvaro skapas eller uppdateras, beroende på inställningarna i Quinyx, kan den anställde meddelas via Qmail-meddelande, push-meddelande eller SMS.

Hur man pausar aviseringar

Pausmeddelandefunktionaliteten finns i rullgardinsmenyn under chefens profilbild i toppmenyn.

Klicka på Pausa aviseringar så har du möjlighet att bestämma hur länge du vill pausa meddelandet till de anställda om valda schemaläggningar. Alternativen inkluderar:

 • 15 minuter
 • 30 minuter
 • 60 minuter

När tiden har gått har du chansen att fortsätta pausa eller återuppta aviseringar under en annan period.

Om du vill sluta pausa innan tiden har gått ut klickar du bara på CV när som helst.

När du pausar aviseringar pausas de bara för dig. Meddelanden pausas inte för andra chefer. Som anställd kommer du dock inte att få Qmail-aviseringar om ändringar i schemat när tiden har löpt ut.

När meddelanden skickas ut till anställda

Det är möjligt att konfigurera när en anställd meddelas om ändringar i schemat (se Enhetsinställningar nedan för mer information). Med tanke på att konfigurationerna är aktiverade kommer den anställde att meddelas i följande fall:

Skift / uppgift

För skift och uppgifter meddelas anställda när följande uppdateringar sker i en framtida publicerad period:

 • Lägg till skift / uppgift
 • Byt anställd
 • Redigera tid
 • Redigera datum
 • Radera

Lämna ansökan

För ledighetsansökningar meddelas anställda när följande uppdateringar sker i en framtida publicerad eller opublicerad period:

 • Godkänn en ledighetsförfrågan
 • Neka en begäran om ledighet

Frånvaro (notera att detta inte stöds förrän version 0095)

För frånvaro meddelas anställda när följande uppdateringar sker i en framtida publicerad eller opublicerad period:

 • Lägg till frånvaro
 • Redigera tid
 • Redigera datum
 • Radera
Om du har tillgång till flera grupper (enheter / sektioner) fortsätter pausningen när du byter grupp inom samma konto.
Om du loggar ut och tillbaka, återupptar du inte pausen. Om du loggar ut och loggar in inom den valda paustiden, kommer meddelanden fortfarande att pausas när du loggar in igen.
Enhetsinställningar

Konfiguration för medarbetaraviseringar finns under Enhetsinställningar> Meddelanden.

Miljö

Beskrivning (om aktiverad)

Meddela nytt skift

Anställd meddelas när han / hon tilldelas ett skift.

Meddela anställd när skift tas bort

Anställd meddelas när ett eller flera skift som han tilldelats raderas.

Meddela anställd om skiftbyten

Anställd meddelas när en eller flera skift tilldelas när tid och / eller datum ändras.


Fick du hjälp?