Version 0187

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Releasedatum 29 maj 2024

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och vill ha en övergripande sammanfattning?

Quinyx web app Version 0187

Ny funktionalitet

 • Du kan nu få tillgång till standardvariabeldata för specifika enheter, specifika variabler och specifika tidsperioder via API:er.
 • Vi släpper statiska regler över timmar, dagar och veckodagar

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Quinyx har nu tagit bort stöd för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) under 2024. I nästa mobila version kommer möjligheten att söka efter och hitta gamla mobila SSO-miljöer under fliken "Inställningar" på inloggningssidan för mobilapparna också att tas bort.
 • Vi har utökat funktionaliteten för ett urval av våra Time Tracker värdejusterare genom att lägga till en ny parameter (checkruta) för att göra avdrag på helgdagar.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna version. För mer information, klicka här.

Frontline Portal Version 0187

Ny funktionalitet

 • Inga för närvarande.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Inga för närvarande.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra felrättningar i denna version. För mer information, klicka här.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Kolla in uppdateringarna och den nya dokumentationen här.

Quinyx webbapp Version 0187

Releasedatum 29 maj, 2024

Ny funktionalitet

API-åtkomst för standardvariabler

Vi har arbetat med att aktivera standardvariabeldata genom våra API:er. Du kan nu få åtkomst till standardvariabeldata genom API:erna för specifika enheter, specifika variabler och specifika tidsperioder.

Statiska regler över timmar, dagar och veckodagar

Vi lanserar nu statiska regler över timmar, dagar och veckodagar. Du kan nu använda dessa statiska regler för en specifik optimal bemanning. Till exempel, som en användare med skrivrättigheter till inställningar för optimering, kan jag numera ställa in optimal bemanning variabler och arbetsstandarder med statiska regler inom en specifik period.

Ny funktionalitet som kräver konfigurationsuppdateringar

Inga uppdateringar för tillfället.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Avslutning av den gamla mobila SSO:n

Quinyx beslutade att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) skulle tas bort under 2024 och har numera tagits bort för en tid sedan. I nästa mobila version kommer vi även att ta bort stödet för att söka och hitta de gamla mobila SSO-miljöerna under fliken "Inställningar" på inloggningssidan för mobilapparna. Vi uppmanar alla våra kunder och användare att börja använda den nya SSO-inloggningsflödet, som gör att du kan skriva in ditt användarnamn direkt istället för att söka efter miljön. Du kan hitta information om hur användare loggar in med mobilapparna med den nya SSO-konfigurationen här.

Nya konfigurationer är redan tillgängliga i Chefsportalen, och du behöver nu bara en konfiguration för alla Quinyx-applikationer. Vi rekommenderar att kunder som fortfarande använder den gamla konfigurationen börjar planera för att sätta upp den nya konfigurationen.

Den nya konfigurationsleverantörsinställningen stöder antingen SAML 2 eller OPEN ID-standarder.

Korrekta avdrag för frånvaro på helgdagar

Varför förbättringen?

För att möjliggöra Time Tracker-avdrag för frånvaro under helgdagar. Tidigare, när ett skift var schemalagt på en helgdag och en anställd ansökte om frånvaro, drogs frånvaron inte automatiskt från det relevanta Time Tracker-saldot. Detta orsakade obalanser i semester, flextid och kompensation i Time Tracker-saldot.

Vad har vi gjort?

För att åtgärda detta har vi utökat funktionaliteten hos följande nedanstående värdejusterare genom att lägga till en ny parameter (checkruta) för att göra avdrag på helgdagar.

Så här kan du ställa in det:

 1. Skapa Time Tracker koppling: I avtalsmallen skapar du en Time Tracker-koppling med en av följande värdejusterare:
  • Varje semesterdag.
  • Varje semester timme.
  • Varje "frånvaroorsak" semesterdag.
  • Varje "frånvaroorsak" semester timme.
 2. Aktivera Dra av på helgdagar-alternativet:
  • När Dra av på helgdagar checkrutan är aktiverad i Time Tracker-kopplingen, kommer frånvaro att skapa en transaktion för den valda Time Trackern.
  • Om checkrutan Dra av på helgdagar är inaktiverad, kommer frånvaron inte att skapa en transaktion för den valda Time Trackern.

Ytterligare konfigurationskrav:

 • Checkrutan Dra av på helgdagar kommer endast att visas om radioknappen Justera saldot baserat på frånvaroskift är vald.
 • För att denna funktion ska fungera korrekt, se till att alternativet Räkna endast schemalagd dag är aktiverat på frånvaroorsaken som är kopplad till värdejusteraren.

Denna förbättring kommer att säkerställa att frånvaro på helgdagar korrekt dras av från det relevanta Time Tracker-saldot.

Buggfixar

 • Löste ett problem angående varningar i grundschema som indikerade att det inte fanns något giltigt avtal för obemannade skift trots att det inte fanns några obemannade skift i grundschemat.
 • Löste ett problem för helgdagskonfigurationen: Skapa frånvaro vid dygnsbryt om stämpling saknas som gjorde att frånvaro inte skapades.
 • Löste ett problem angående synligheten av KPI:er för anställda som gjorde att dem inte syntes i anställdas nyckeltal vissa månader.
 • Löste ett problem angående användare som inte kunde zooma in på bilder i Messenger.

Ny Quinyx HelpDocs-innehåll

HelpDocs-artiklar

Frontline Portal Version 0187

Releasedatum 29 maj, 2024

Ny funktionalitet

Ingen för närvarande.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Ingen för närvarande.

Buggfixar

 • Ingen för närvarande.

Nytt Frontline Portal HelpDocs-innehåll

HelpDocs-artiklar
 • Ingen för närvarande.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Som en del av vårt långsiktiga försök att gå från SOAP API:er till REST API:er, släpper vi följande frånvarorelaterade REST API:er från och med denna release:
 • POST Part-Time Absence

Vår preliminära plan är att släppa ytterligare frånvarorelaterade API:er - PUT Absence, Delete Absence - under de kommande sprintarna.

Som tidigare nämnts kommer olika frånvarorelaterade SOAP API:er att tas bort med tiden som ett resultat av de ovan nämnda REST API:erna. I sinom tid kommer vi att kommunicera en tidslinje för avveckling till berörda parter.

Viktigt för er! Några av er har uttryckt oro över hur tidslinjen kommer att se ut. Ni kan vara säkra på att tidslinjen i fråga kommer att återspegla de berörda parternas kapacitet att planera och tillhandahålla resurser för den nödvändiga migreringen.
Klicka här för att se den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmanar alla våra kunder att använda våra API:er för att upprätthålla data och se till att informationen är aktuell. För att säkerställa skalbarheten av våra API:er samtidigt som vi växer vår kund- och användarbas har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP-API:er. Dessa begränsningar kommer att verkställas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att införa en begränsning på samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarsstatus 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-omförsök-mekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller för SOAP. När vi övergår från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella begränsningar att byggas in i API:et.

Var vänlig och se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?